JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM osobama za prijavu učešća u programu obuka i stručnog osposobljavanja sa ciljem zapošljavanja u preduzeću Elgrad d.o.o. Teslić

Mjesto i datum: Teslić, 01.06.2018 god.

Predmet: Javni poziv za nezaposlene

JAVNI POZIV

NEZAPOSLENIM  osobama za prijavu učešća u programu obuka i stručnog osposobljavanja sa ciljem zapošljavanja u preduzeću Elgrad d.o.o. Teslić

Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Teslić/Banja Luka u saradnji sa partnerskim  preduzećem „ELGRAD“ d.o.o. Teslić upućuje:

Javni poziv nezaposlenim osobama sa područja opštine Teslić da se prijave na program obuka:                           

r. br. Zanimanje Časovi teorija Časovi praksa Broj polaznika  
 
1 Tapetar 40 100 1  
2 Hidrotermičar za sušare 40 100 1  
3 Zavarivač E- postupkom (elektrolučno zavarivanje) 40 100 5  
4 Zavarivač TIG postupkom 40 100 5  
5 Metalostrugar 40 100 5  
6 Alatničar 40 100 2  
7 Mehatroničar (sektor održavanja) 20 80 1  
    Ukupno polaznika 20  

 Cilj javnog poziva su obuke – stručno osposobljavanje za potrebe  preduzeća „ELGRAD“ d.o.o Teslić.

Mjesto i termini održavanja obuka: Sve obuke sprovode u preduzeću „ELGRAD“ d.o.o Teslić.

 

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike.

 

Uslovi za prijavu na Javni poziv

Uslovi za prijavu na Javni poziv su:

Minimalni kriteriji za prijavu su:

  • Za zanimanja pod rednim brojem 5, 6 i 7, osobe treba da su punoljetne, zdravstveno sposobne i imaju minimalno završenu srednju trogodišnju ili četverogodišnju školu (prednost ali ne i uslov su tehnička zanimanja …metalska, drvo, elektro i sl.)
  • Za zanimanje pod rednim brojem 1, 2, 3 i 4, osobe treba da su punoljetne, zdravstveno sposobne, a pored gore navedenog mogu se prijaviti i NK (osobe sa minimalno završenom osonovnom školom).

Osobine koje polaznik treba da posjeduje: odgovornost, sposobnost za samostalni/timski rad i zdravstvevna sposobnost (SAMO izabrani kandidati će trebati dostaviti zdravstveno uvjerenje-zdravstvena sposobnost).

 

Način prijave

Prijavni obrazac biće dostupan u štampanoj verziji u preduzeću „ELGRAD“ d.o.o i u elektronskoj verziji na web-stranici Ustanove WMTA (www.wmta-edu.com).

Prijave se dostavljaju lično u preduzeću „ELGRAD“ d.o.o. (odgovorna osoba: Aleksandra Đekanović) ili putem mejla info@wmta-edu.com.

Sve informacije u vezi poziva mogu se dobiti na gore navedenim mjestima, a u slučaju dodatnih pitanja možete se obratiti putem mejla info@wmta-edu.com ili na broj telefona 066/820-715.

 

Odabir kandidata i kriterijumi

Odabir kandidata za program obuka  vrši preduzeće Elgrad u saradnji sa WMTA predstavnicima.

 

Potrebna dokumentacija

Za prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti:

  1. Kopiju lične karte (bez ovjere)
  2. Kopiju diplome/svjedočanstva o završenoj školi (bez ovjere)
  3. Prijavni obrazac (sastavni dio ovog javnog poziva)

 

Rok za prijavu

Rok za prijavu na Javni poziv je do 27.07.2018. godine

Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na oglasnim pločama preduzeća.

Napomena: Ustanova WMTA zadržava pravo izmjene rokova prijave i/ili objave rezultata u zavisnosti od broja pristiglih prijava.