WMTA Banja Luka – Ustanova za stručno obrazovanje odraslih

Ul. Jevrejska 1 (2. sprat, lokal 20)
78000 Banja Luka,

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Google Maps Plus Code:
Q5CR+39 Banja Luka

info@wmta-edu.com
www.wmta-edu.com

Kontakt:

Direktor WMTA Banja Luka

Zoran Vuković, dipl.inž.maš.

E-mail: zoranvuk@yahoo.com

Mob: +387 (0) 66/820-751

 

Administrator WMTA Banja Luka 

Jovana Jović

E-mail: info@wmta-edu.com 

Mob: +387 (0) 65/474-614 

 

Radno vrijeme administracije (ponedjeljak-petak: 09-12h)