Drvni sektor

Metalski sektor

ICT Obuke

Arhitektura/Građevinska industrija

U toku je obuka novih polaznika za CNC metal