U Kantonu Sarajevo od januara dostupno deficitarno zanimanje budućnosti – Monteri/instalateri solarnih panela

Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA koju predstavlja direktor Zoran Vuković i preduzeće EXAKT d.o.o. koga predstavlja direktor Prof. dr. Mirsad Madeško u Sarajevu su 29.12.2023. godine potpisali zvanični Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji za razvoj i unapređenje praktičnog/stručnog obrazovanja deficitarnog kadra iz proizvodnog i energetskog sektora, a naročito Energetske Efikasnosti (EE) i sektora Solarne energije sa fokusom osposobljavanja montera i instalatera solarnih panela za područje šire regije Kantona Sarajevo.

WMTA je, pod svojim registrovanim brendom ✅️Solar Academy✅️ nastavio sa širenjem dugogodišnjih dobrih praksi praktičnog obrazovanja iz regije i EU koja imaju za cilj konstantan napredak i povećanje nivoa kvaliteta/kapaciteta praktičnih obuka-osposobljavanja nezaposlenih, specijalizaciju postojećih radnika te praksu za učenike/studente i to za potrebe domaćih preduzeća i ostalih zainteresovanih strana naročito iz sektora Solarne energije.
Navedenim Ugovorom su otvorene mogućnosti praktičnog dijela osposobljavanja kadra za montere i instalatere solarnih panela te projektanate solarnih elektrana u Kantonu Sarajevo gdje preduzeće Exakt d.o.o. Sarajevo ima svoje proizvodne i projektantske pogone te stručni kadar potreban za izvođenje praktičnog dijela obrazovanja.
Početkom 2024. godine u partnerskom preduzeću Exakt d.o.o. počinje izrada prvog zvaničnog poligona za osposobljavanje-praktičnu obuku (na zemlji i na krovu) montera i instalatera solarnih panela za potrebe šire Sarajevske regije.
WMTA je proces uspostavljanja obuka ‘’Solar Academy’’ u Bosni i Hercegovini za montere i instalatere solarnih panela započela prije 3 godine okupljanjem stručnjaka iz ovih oblasti kada su izradjeni prvi NPP (nastavni planovi i programi po Dacum metodologiji).
U Sarajevskoj regiji gore navedena WMTA inicijativa je ozvaničena potpisivanjem Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji, prije više od godinu dana, sa višegodišnjim partnerom Drvni klaster “Namještaj i drvo” Sarajevo koga predstavlja gospodin Dinko Mujkić koji je prvi podržao ovu inicijativu za Kanton Sarajevo.
Ustanova WMTA ima još niz potpisanih ugovora sa ostalim partnerima i zainteresovanim stranama u Sarajevskoj regiji kao i sa pojedinim stručnjacima koji su na različite načine uključeni u saradnju sa Ustanovom WMTA.
Potpisani su Ugovori sa WMTA za unapređenje praktičnog obrazovanja u regiji Sarajeva i to sa više partnera kao što su:
Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, do sada smo imali odličnu saradnju sa više stručnjaka sa različitih katedri kao što su:
Prof.dr Murčo Obučina, šef odsijeka i katedre za tehnologiju drveta i nekoliko njegovih saradnika sa istog odsijeka.
Za obuke iz Solarne energije do sada smo ostvarili odličnu saradnju sa Prof. dr Azrudin Husika, šef Katedre za procesnu tehniku na Odsjeku za energetiku i procesnu tehniku sa kojim smo se usmjerili na stručna predavanja Solarne energije.
FabLAB d.o.o. Sarajevo za unapredjenje i razvoj proizvoda 3D printinga/ aditivnih tehnologija te praktičnog obrazovanja odraslih, prakse učenika/studenata.
Gore navedeni partneri su prepoznali kvalitet Ustanove WMTA te su podržali inicijativu o razvoju, unapredjenju, privatnoj/poslovnoj i akademskoj stručnoj saradnji u Sarajevskoj regiji kao i u sektoru obrazovanja i unapredjenja cijelokupnog ekosistema kvalitetnog praktičnog obrazovanja odraslih, studenata i učenika te deficitarnih zanimanja za domaća proizvodna preduzeća (drvna, metalska i povezane industrije) , a naročito sektora Solarne energije.
Dugogodišnju saradnju i kvalitetne partnerske odnose Ustanova WMTA takodje ima sa preduzećima DizArt Sarajevo, Ećo Company, Targer i drugim preduzećima kojima je kvalitet obrazovnog kadra i kontinuirano praktično obrazovanje u domaćoj proizvođačkoj industriji jedno od ključnih faktora cjelokupnog razvoja ekosistema obrazovanja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *