REVIT obuke – BIM APLIKACIJE za napredne arhitekte, dizajnere, gradjevince i studente

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTIVNE EDUKACIJE – 2. JAVNI POZIV za obuke u REVIT (BIM aplikacije)

za prijavu 1. generacije polaznika za osposobljavanje – Autodesk Revit obuka za trenere -Trening za Trenere

Ustanova za stručno obrazovanje odraslih – WMTA Banja Luka u saradnji sa partnerskim preduzećem INOVA d.o.o. Banja Luka kao jedinog preduzeća u BiH koje je zvanično akreditovani partner Autodeska oglašava Javni poziv za stručno osposobljavanje polaznika za naprednu obuku

Autodesk Revit obuka za trenere – Trening za Trenere

 Osnovne informacije o obuci:

Obuka za Autodesk Revit trenere namijenjena je profesionalnim arhitektima/građevinskim inženjerima sa minimalno 1 godinom radnog iskustva, a koji žele da ubrzaju svoj posao i iskoriste benefite trenutno najpopularnijeg arhitektonskog softvera na AEC tržištu. Revit je jako popularan i među naprednim studentima koji se pripremaju za profesionalni rad koje takodje pozivamo ovim putem da se prijave na obuke.

Autodesk Revit je softver dizajniran za potrebe BIM-a (Building Information Modeling-a). Predstavlja trenutno najpopularnije sveobuhvatno i integrisano softversko rješenje koje je u potpunosti dizajnirano po BIM logici sa akcentom na samoodrživosti projekta. Namijenjen je izradi kako malih i srednjih projekata, tako i velikih projekata gdje su inženjeri i biroi rasprostranjeni na raznim lokacijama po svijetu i komuniciraju Revitovim jedinstvenim kanalima i modulima za timski rad u realnom vremenu.

Trajanje obuke : 15 dana po 120min odnosno ukupno 30 sati.

Termini obuke: 16-18h (2-3 puta sedmično prema dogovoru sa predavačem-trenerom)

Mjesto održavanja obuke:

u prostorijama akreditovanog Autodesk trening centra u Banja Luci

Trening centar (ATC/ACC) INOVA Trening Centar  (Vidovdanska 2, 78000 Banja Luka)  

Način prijave: Prijave se vrše putem putem prijavnog obrasca koji je dostupan na

www.wmta-edu.com (PRIJAVA za WMTA KOMERCIJALNE OBUKE  preuzmi)

Osim ‚‚on line‚‚ prijave možete se prijaviti lično i to:

Ustanova WMTA Banja Luka (Mladena Stojanovića 4; ponedeljak/srijeda/petak od 9-13h)

ili u INOVA Trening Centar  (Vidovdanska 2, 78000 Banja Luka, svakim radnim danom)

Sadržaj obuke: NPP- Nastavni plan i program napredne obuke za REVIT trenere   

(Sadržaj obuke: Revit-BIM)

  • Program obuke podrazumijeva jedan računar na svakog polaznika (hands-on).
  • Trening se izvodi na modernim grafičkim radnim stanicama sa legalnim/licenciranim softverom.
  • Svi predavači su sertifikovani Autodesk instruktori.

Cijena obuke:

490 KM za prvih 5 prijavljenih polaznika putem upitnika iz priloga

590 KM  za ostale pozanike

Način plaćanja:  50% avans, a ostatak od 50% prije izdavanja certifikata

**Popusti:

Za studente – (uz potvrdu sa Fakulteta -ne stariju od 3 mjeseca)  20%

Za nezaposlene (uz potvrdu sa Biroa -ne stariju od mjesec dana)  –  10%

Za prijave iz domaćih i Klasterskih drvopreradjivačkih preduzeća-  5%

Za prijave više od 2 polaznika iz istog preduzeća –  5%

Za avansne uplate cjelokupnog iznosa-cijene obuke –  5%

Za članice partnerskih organizacija WMTA i asocijacija arhitekata AABH  –  5%

**Napomena: Moguće je ostvariti samo jedan popust istovremeno

( nije moguće ‚‚sabirati‚‚ popuste). Hvala na razumijevanju.

 

 

U cijenu obuke je uračunato sledeće:

  • Radni materijali, računarska oprema, licencirani softwarei, učionica za obuku
  • 30 sati (sat 60 min) teorijska-pokazna nastava sa demonstracijom-simulacijama na računarima
  • *CERTIFIKAT o završenoj obuci

Instrukcije za plaćanje:

Ispunite prijavni obrazac i izvršite uplatu direktno u NLB Razvojnu banku na broj:

5620998127005620 (NLB Razvojna banka Banja Luka)

sa obaveznom naznakom: obuke za REVIT

 

Početak obuke:

Nakon dovoljnog broja prijava za formiranje grupe polaznika (min. 5 a max 10 polaznika u jednoj grupi) obuka počinje (planirani početak prve grupe je 30 juli 2018)

 

Vrijeme trajanja javnog poziva:

Vrijeme trajanja javnog poziva za prijave je stalno otvoren počevši od trenutka objave, a obuke počinju nakon prijava dovoljnog broja polaznika za formiranje grupe min 5 i max 10 polaznika.

 

Na predmetni poziv mogu se prijaviti:

– nezaposlene i zaposlene osobe starije od 18 godina

– da su psihofizički i zdravstveno sposobni za rad

-poželjno je imati završen fakultet (arhitektonski/gradjevinski/geodetski/mašinski) ( nije uslov)

-poželjno je prethodno praktično radno iskustvo min. 1 godinu ( nije uslov)

-poželjno je poznavanje Engleskog jezika (nije uslov)

-poželjno je odlično poznavanje rada na računaru

 

NAPOMENE:  

*Certifikat:  Nakon uspješno položene obuke polaznici dobijaju zvanično priznati certifikat od našeg partnerskog preduzeća INOVA d.o.o. Banja Luka koje je akreditovano od strane AutoDeska  (izgled certifikata: certificate_1EXXYBJMX0 – primjer diplome)

Zvanična sertifikacija Autodesk Revit Architecture Certified Professional za AutoDesk instruktora-trenera se zasebno polaže i naplaćuje prema zvaničnom cjenovniku AutoDeska a u prilogu su osnovne informacije: 

Da bi se dobio zvanični sertifikat da ste Autodesk Revit Architecture Certified Professional potrebno je položiti  Revit Architecture Certified Professional Exam -ispit.

Autodesk Revit Structure Certified Professional ispit se polaže u prostorijama akreditovanog trening centra INOVA u Banja Luci i to online, uz prisustvo sertifikovanog instruktora u ulozi administratora.

Ispit traje 120 minuta i sadrži 35 pitanja praktične prirode.

Ispit se sastoji od rada na konkretnim primjerima sa otvorenom Revit aplikacijom, a odgovori se unose u poseban Certiport internet preglednik koji online šalje odgovore na valorizaciju. Svega dva do tri pitanja su teoretske prirode. Ispit se polaže na verzijama 2017 ili 2018.

Nakon uspješno položenog ispita postaje se zvanični Autodesk Revit Architecture Certified Professional, dobija se diploma, nalog na Certiport portalu sa korisničkim imenom i šifrom i samim tim se postaje dio globalne mreže sertifikovanih profesionalaca.

Takođe dobija se i serijski broj na diplomi koji je zvanični dokaz da je položen ispit i da je sertifikacija validna.     Taj serijski broj se zavodi u Autodesk bazu i služi kao dokaz sertifikacije. Autodesk sertifikati su priznati globalno, tj. vrijede u čitavom svijetu kao dokaz poznavanja softeverske tehnologije za koju se polagao ispit. Na linku ispod možete pronaći oficijelne brošure sa navedenim oblastima koje bi trebali poznavati za uspješnu sertifikaciju: https://goo.gl/9JndrH

Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka nudi mogućnost komercijalne saradnje sa najboljim trenerima koji završe Revit obuke za trenere (više detalja na prezentaciji).

WMTA Banja Luka i partner INOVA d.o.o. Banja Luka sklapa Ugovor sa svakim pojedinačnim polaznikom nakon prijave.

WMTA Banja Luka zadržava pravo izmjene termina objave rezultata, dužine trajanja javnog poziva i termina obuka. Za sva dodatna pitanja molimo da nam se obratite putem naših kontakata:

info@wmta-edu.com / zoranvuk@yahoo.com

065/474-614 (office WMTA) i 066/820-751 (Zoran Vuković)

Radnim danima (pon/srijeda/pet)  od 9-13h.

Izvor: www. wmta-edu.com