Produžen Javni poziv NEZAPOSLENIM osobama za besplatne obuke TIG zavarivača

Produžen JAVNI POZIV

NEZAPOSLENIM  osobama za prijavu učešća u programu obuka – stručnog osposobljavanja ZAVARIVAČ TIG postupkom sa ciljem zapošljavanja na području Opštine Laktaši

 

 

 

 

NAPOMENA: Zbog nedovoljnog broja prijavljenih polaznika produžujemo prijave polaznika sa 05.10.2018 na 22.10.2018.

 

Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka u saradnji sa partnerskim preduzećem Vendom d.o.o. Laktaši upućuje:

Javni poziv nezaposlenim osobama sa područja opštine Laktaši da se prijave na program obuka koje finansira preduzeće Vendom d.o.o. Laktaši, kako slijedi:

r. br. Zanimanje Časovi teorija Časovi praksa Broj polaznika  
 
1 Zavarivač TIG postupkom 40 100 30  
    Ukupno polaznika 30  

 

Cilj javnog poziva su obuke – stručno osposobljavanje nezaposlenih lica za poznatog poslodavca u cilju zapošljavanja, prije svega, u preduzeću „Vendom“ d.o.o Laktaši, a potencijalno i u drugim preduzećima sa područja Opštine Laktaši.

Drugi cilj poziva je povećanje nivoa znanja i kompetencija nezaposlenih osoba u cilju povećanja konkuretnosti nezaposlenih na tržištu rada i smanjenja broja nezaposlenih lica na području Opštine Laktaši.

 

Mjesto i termini održavanja obuka: Praktični dio obuka se sprovodi u preduzeću Vendom d.o.o. u Laktašima, a teoretski i pokazni dio obuka će se održavati u prostorijama SEC-a (ul. Mladena Stojanovića 6, Banja Luka, www.sec.ba).

 

Termini obuka su u poslijepodnevnim časovima (poslije 16h) i/ili u dogovoru sa grupom polaznika (naknadno će biti objavljeni tačni termini).

 

Nakon uspješno završene obuke, polaznici će polagati završni ispit pred stručnom Komisijom na osnovu kojeg će najuspješniji odabrani polaznici biti ZAPOSLENI, prije svega, u preduzeću „Vendom“ d.o.o. Laktaši, a za ostale kandidate postoji mogućnost zapošljavanja i u drugim preduzećima na području opštine Laktaši i Banja Luka.

 

 

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike.

 

 

Uslovi za prijavu na Javni poziv

 

Uslovi za prijavu na Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe sa područja opštine  Laktaši.

 

Minimalni kriteriji za prijavu su: punoljetnje osobe, da su zdravstveno sposobne, da imaju minimalno završenu osonovnu školu – NK. Nije uslov, ali prednost imaju trogodišnja i četverogodišnja tehnička zanimanja (metalska, elektro i sl.).

 

Osobine koje polaznik treba da posjeduje: odgovornost, sposobnost za samostalni/timski rad i zdravstvena sposobnost (SAMO izabrani kandidati će trebati dostaviti zdravstveno uvjerenje-zdravstvena sposobnost, a prije početka praktičnog dijela obuke).

 

Način prijave

Prijavni obrazac biće dostupan u štampanoj verziji u kancelariji Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka u ulici Mladena Stojanovića 4, Banja Luka (pon/sre/pet 9-13h) i u elektronskoj verziji na web-stranici Ustanove WMTA (www.wmta-edu.com) pod dijelom Prijavni obrasci.

 

Prijave se dostavljaju lično u prostorijama Ustanove WMTA (odgovorna osoba: 065/474-614 Anna Stefanišin, administrator) ili putem mejla na info@wmta-edu.com.

 

Sve informacije u vezi poziva mogu se dobiti na gore navedenim mjestima, a u slučaju dodatnih pitanja možete se obratiti putem mejla info@wmta-edu.com ili na broj telefona 066/820-751.

 

Odabir kandidata i kriterijumi za polaganje završnog ispita

 

Odabir kandidata za program obuka vrši Komisija, koju imenuje Ustanova WMTA u saradnji sa gore navedenim partnerom. U skladu sa definisanim PRAVILNIKOM (Osnovni-WMTA-PRAVILNIK-za-polaganje-zavrsnog-ispita_KONACNO.pdf) odobrena Komisija će vršiti bodovanje na polaganju i provjeru svih kandidata.

 

Potrebna dokumentacija

 

Za prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti:

 

  1. Kopiju lične karte (bez ovjere)
  2. Kopiju diplome/svjedočanstva o završenoj školi (bez ovjere)
  3. Uvjerenje o nezaposlenosti izdato od strane ZZZ RS Biro Laktaši (orginal ne stariji od mjesec dana)
  4. Prijava_WMTA_BESPLATNE-obuke-za-Vendom-Laktasi_sep_18.doc

 

Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju saglasnost za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva.

 

 

Rok za prijavu

Rok za prijavu na Javni poziv je do 22.10.2018. godine do 16h.

 

Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na oglasnim pločama ZZZ RS Biro Laktaši i web stranici www.wmta-edu.com kao i na web stranicama partnera Opštine Laktaši.

 

Rok za objavu rezultata

Rok za objavu rezultata Javnog poziva je 24.10.2018. godine do 16h.

 

Napomena: Ustanova WMTA zadržava pravo izmjene rokova prijave i/ili objave rezultata u zavisnosti od broja pristiglih prijava.

Izvor: wmta-edu.com