Produžen JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM osobama sa područja Opštine Teslić

Produžen JAVNI POZIV

NEZAPOSLENIM  osobama za prijavu učešća u programu obuka, prekvalifikacije, dokvalifikacije i stručnog osposobljavanja sa ciljem zapošljavanja na području Opštine Teslić

 

 

 

 

Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Teslić/Banja Luka u saradnji sa partnerima JU Srednja Škola “Nikola Tesla” Teslić  i preduzećem „ELGRAD“ d.o.o. Teslić upućuje:

Javni poziv nezaposlenim osobama sa područja opštine Teslić da se prijave na program obuka:  CNC operater za drvo, stolar za pločasti namještaj, stolar za masivni namještaj, stolar za montažu namještaja, brentista, zavarivač MIG/MAG postupkom, lakirer.

NAPOMENA: Zbog nedovoljnog broja prijavljenih polaznika produžujemo prijave polaznika sa 15.11.2018.

Obuke finansira Zavod za zapošljavanje Republike Srpske (ZZZ RS), a na osnovu Javnog poziva Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske za ‘’Program obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2018. Godini’’.

Nezaposlene osobe mogu da se prijave na program obuka koji finansira ZZZ RS kako slijedi:

r. br. Zanimanje Časovi teorija Časovi praksa Broj polaznika  
 
1 CNC operater za drvo 40 100 4  
2 Stolar za pločasti namještaj 40 100 5  
3 Stolar za masivni namještaj 40 100 5  
4 Stolar za montažu namještaja 40 100 5  
5 Brentista 40 100 4  
6 Zavarivač MIG/MAG postupkom 40 100 3  
7 Lakirer 20 80 4  
    Ukupno polaznika 30  

 Cilj javnog poziva su obuke – stručno osposobljavanje, prekvalifikacija i dokvalifikacija nezaposlenih lica za poznatog poslodavca u cilju zapošljavanja, prije svega, u preduzeću „ELGRAD“ d.o.o Teslić, a potencijalno i u drugim preduzećima sa područja Opštine Teslić. Drugi cilj poziva je povećanje nivoa znanja i kompetencija nezaposlenih osoba u cilju povećanja konkuretnosti nezaposlenih na tržištu rada i  smanjenja broja nezaposlenih lica na području Opštine Teslić.

Mjesto i termini održavanja obuka: Sve obuke sprovode se na području opštine Teslić, pri čemu će se teoretski i pokazni dio obuka obavljati u prostorijama JU SŠ „Nikola Tesla“ Teslić, a praktični dio obuka u preduzeću „ELGRAD“ d.o.o i prema potrebi programa i u drugim partnerskim preduzećima na području opštine Teslić.

Termini obuka su u poslijepodnevnim časovima (poslije 16h) i/ili u dogovoru sa grupom polaznika (naknadno će biti objavljeni tačni termini).

 

Nakon uspješno završene obuke, polaznici će polagati završni ispit pred stručnom Komisijom na osnovu kojeg će najuspješniji odabrani polaznici biti ZAPOSLENI, prije svega, u preduzeću „ELGRAD“ d.o.o Teslić, a za ostale candidate postoji mogućnost zapošljavanja i u drugim preduzećima.

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike.

 

Uslovi za prijavu na Javni poziv

 

Uslovi za prijavu na Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe sa područja opštine  Teslić.

 

Minimalni kriteriji za prijavu su:

  • Za zanimanja pod rednim brojem 1, 2 , 3, 4, osobe treba da su punoljetne, zdravstveno sposobne i imaju minimalno završenu srednju trogodišnju ili četverogodišnju školu (prednost ali ne i uslov su tehnička zanimanja …metalska, drvo, elektro i sl.)
  • Za zanimanje pod rednim brojem 5, 6, 7,  osobe treba da su punoljetne, zdravstveno sposobne, a pored gore navedenog mogu se prijaviti i NK (osobe sa minimalno završenom osonovnom školom).

 

Osobine koje polaznik treba da posjeduje: odgovornost, sposobnost za samostalni/timski rad i zdravstvevna sposobnost (SAMO izabrani kandidati će trebati dostaviti zdravstveno uvjerenje-zdravstvena sposobnost, a prije početka praktičnog dijela obuke).

 

Način prijave

Prijavni obrazac biće dostupan u štampanoj verziji u JU SŠ “Nikola Tesla” Teslić , kao i u preduzeću „ELGRAD“ d.o.o i u elektronskoj verziji na web-stranici Ustanove WMTA (www.wmta-edu.com).

 

Prijave se dostavljaju lično u prostorijama JU SŠ “Nikola Tesla” Teslić (odgovorna osoba: Prof. Veso Đukanović) i u preduzeću „ELGRAD“ d.o.o. (odgovorna osoba: Aleksandra Đekanović) ili putem mejla info@wmta-edu.com.

 

Sve informacije u vezi poziva mogu se dobiti na gore navedenim mjestima, a u slučaju dodatnih pitanja možete se obratiti putem mejla info@wmta-edu.com ili na broj telefona 066/820-715.

 

Odabir kandidata i kriterijumi za polaganje završnog ispita

Odabir kandidata za program obuka  vrši Komisija, koju imenuje Ustanova WMTA u saradnji sa gore navedenim partnerima. U skladu sa definisanim PRAVILNIKOM (PRAVILNIK-za-polaganje-zavrsnog-ispita-u prilogu Osnovni-WMTA-PRAVILNIK) odobrena Komisija će vršiti bodovanje na polaganju i provjeru svih kandidata.

 

Potrebna dokumentacija

Za prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti:

 

  1. Kopiju lične karte (bez ovjere)
  2. Kopiju diplome/svjedočanstva o završenoj školi (bez ovjere)
  3. Uvjerenje o nezaposlenosti izdato od strane ZZZ RS Biro Teslić (orginal ne stariji od mjesec dana)
  4. Prijava_WMTA_BESPLATNE-obuke-za-ELGRAD_sep_18

 

Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju saglasnost za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva.

 

Produženi rok za prijavu

Rok za prijavu na Javni poziv je do 15.11.2018. godine do 16h.

 

Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na oglasnim pločama ZZZ RS Biro Teslić, JU SŠ “Nikola Tesla” Teslić, i web stranici www.wmta-edu.com kao i na web stranicama partnera Opštine Teslić.

 

Rok za objavu rezultata

Rok za objavu rezultata Javnog poziva je 19.11.2018. godine do 16h.

Napomena: Ustanova WMTA zadržava pravo izmjene rokova prijave i/ili objave rezultata u zavisnosti od broja pristiglih prijava.

 

Tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku ispod:

Javni poziv za obuke u ELGRAD Teslić 2018_Final

 

Izvor: www.wmta-edu.com