Produžen JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM osobama sa područja Grada Banja Luka

 

Produžen JAVNI POZIV

NEZAPOSLENIM  osobama za prijavu učešća u programu obuka – stručnog osposobljavanja ŠIVAČA sa ciljem zapošljavanja na području Grada Banja Luka

 

 

 

 

Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka u saradnji sa partnerskim preduzećem ANG d.o.o. Banja Luka upućuje:

Javni poziv nezaposlenim osobama sa područja Grada Banja Luka da se prijave na program obuka koje finansira Zavod za zapošljavanje Republike Srpske (ZZZ RS), a na osnovu Javnog poziva Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske za ‘’Program obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2018. Godini’’.

NAPOMENA: Zbog nedovoljnog broja prijavljenih polaznika produžujemo prijave polaznika sa 05.10.2018 na 31.10.2018.

Nezaposlene osobe mogu da se prijave na program obuka koji finansira ZZZ RS kako slijedi:

r. br. Zanimanje Časovi teorija Časovi praksa Broj polaznika  
 
1 ŠIVAČ 40 100 5  
    Ukupno polaznika 5  

 

NAPOMENA: Podstiču se svi zainteresovani da se prijave zbog potrebe za većim brojem polaznika/radnika iz gore navedene struke sa područja Grada Banja Luka.

 

Cilj javnog poziva su obuke – stručno osposobljavanje nezaposlenih lica za poznatog poslodavca u cilju zapošljavanja, prije svega, u preduzeću „ANG“ d.o.o. Banja Luka, a potencijalno i u drugim preduzećima sa područja Grada Banja Luka.

 

Drugi cilj poziva je povećanje nivoa znanja i kompetencija nezaposlenih osoba u cilju povećanja konkuretnosti nezaposlenih na tržištu rada i smanjenja broja nezaposlenih lica na području Grada Banja Luka.

 

Mjesto i termini održavanja obuka: Praktični dio obuka se sprovodi u preduzeću ANG d.o.o. u Banja Luci, a teoretski i pokazni dio obuka će se održavati u prostorijama SEC-a (ul. Mladena Stojanovića 6, Banja Luka, www.sec.ba).

 

Termini obuka su u poslijepodnevnim časovima (poslije 16h) i/ili u dogovoru sa grupom polaznika (naknadno će biti objavljeni tačni termini).

 

Nakon uspješno završene obuke, polaznici će polagati završni ispit pred stručnom Komisijom na osnovu kojeg će najuspješniji odabrani polaznici biti ZAPOSLENI, prije svega, u preduzeću „ANG“ d.o.o. Banja Luka, a za ostale kandidate postoji mogućnost zapošljavanja i u drugim preduzećima na području Grada Banja Luka.

 

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike.

 

Uslovi za prijavu na Javni poziv

 

Uslovi za prijavu na Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe sa područja Grada Banja Luka i Banjalučke regije.

 

Minimalni kriteriji za prijavu su: punoljetnje osobe, da su zdravstveno sposobne, da imaju minimalno završenu osonovnu školu – NK. Nije uslov, ali prednost imaju SSS odnosno trogodišnja i četverogodišnja tehnička zanimanja.

 

Osobine koje polaznik treba da posjeduje: odgovornost, sposobnost za samostalni/timski rad i zdravstvena sposobnost (SAMO izabrani kandidati će trebati dostaviti zdravstveno uvjerenje-zdravstvena sposobnost, a prije početka praktičnog dijela obuke).

 

Način prijave

Prijavni obrazac biće dostupan u štampanoj verziji u kancelariji Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka u ulici Mladena Stojanovića 4, Banja Luka (pon/sre/pet 9-13h) i u elektronskoj verziji na web-stranici Ustanove WMTA (www.wmta-edu.com) pod dijelom Prijavni obrasci.

 

Prijave se dostavljaju lično u prostorijama Ustanove WMTA (odgovorna osoba: 065/474-614 Anna Stefanišin, administrator) ili putem mejla na info@wmta-edu.com.

 

Sve informacije u vezi poziva mogu se dobiti na gore navedenim mjestima, a u slučaju dodatnih pitanja možete se obratiti putem mejla info@wmta-edu.com ili na broj telefona 066/820-751.

 

Odabir kandidata i kriterijumi za polaganje završnog ispita

 

Odabir kandidata za program obuka vrši Komisija, koju imenuje Ustanova WMTA u saradnji sa gore navedenim partnerom. U skladu sa definisanim PRAVILNIKOM (Osnovni-WMTA-PRAVILNIK-za-polaganje-zavrsnog-ispita_KONACNO.pdf) odobrena Komisija će vršiti bodovanje na polaganju i provjeru svih kandidata.

 

Potrebna dokumentacija

Za prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti:

  1. Kopiju lične karte (bez ovjere)
  2. Kopiju diplome/svjedočanstva o završenoj školi (bez ovjere)
  3. Uvjerenje o nezaposlenosti izdato od strane ZZZ RS Biro B. Luka (orginal ne stariji od mjesec dana)
  4. Prijavni obrazac (Prijava_WMTA_BESPLATNE-obuke-za-ANG Banja Luka_sep_18)

Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju saglasnost za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva.

 

Rok za prijavu

Rok za prijavu na Javni poziv je do 31.10.2018. godine do 16h.

 

Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na oglasnim pločama ZZZ RS Biro Banja Luka i web stranici www.wmta-edu.com kao i na web stranicama partnera.

 

Rok za objavu rezultata

Rok za objavu rezultata Javnog poziva je 02.11.2018. godine do 16h.

Napomena: Ustanova WMTA zadržava pravo izmjene rokova prijave i/ili objave rezultata u zavisnosti od broja pristiglih prijava.

Izvor: www.wmta-edu.com