ArCADiaBIM: OSNOVNI MODULI

ArCADia

CAD softver za građevinsku industriju, koji podržava 2D i 3D dizajn, zasnovan na programu IntelliCAD.

ArCADia PLUS

Softver za građevinsku industriju, koji podržava 2D/3D dizajn, opcija za kreiranje i potpuno uređivanje ACIS čvrstih materijala.

ArCADia LT

Program koji omogućava objektno orijentisano kreiranje 2D građevinske dokumentacije i čuvanje datoteka u 2018 DVG formatu.

ArCADia BIM dodatni moduli

Arhitektura & Komunikacija

Električne instalacije

Sanitarne instalacije

Konstrukcije

ArCADia BIM – 3D ELEMENTI

BIBLIOTEKA NAMJEŠTAJA ZA JAVNE PROSTORE