ArCADia BIM PLUS 14

Povećajte svoju produktivnost. Integrišite svoj tok rada s dizajnom u integralni BIM projekat.

Za informaciju o cijenama, molimo da pošaljete upit na

Funkcionalnost koja vam omogućava da radite projekte u skladu sa BIM tehnologijom.

Softver ArCADia BIM PLUS ima sve funkcije Softvera ArCADia BIM LT i ArCADia BIM i pored toga, poboljšan je sljedećim funkcijama:


• Opcija kreiranja i potpunog uređivanja ACIS čvrstih tijela. ACIS datoteke su zasnovane na formatu modelovanja blokova koji je razvio Spatial Technology Inc.
• Omogućava precizan rad na punim čvrstim tijelima, penetraciji, sumama, razlikama itd.
• Može se uvesti i izvesti datoteka u SAT formatu.
ArCADia je program koji podržava 2D i 3D dizajn. Zbog svoje operativne filozofije i istog formata podataka, odnosno DWG, rad sa njom je analogan radu u drugim CAD programima dostupnim na tržištu, kao što su ZWCAD, G star CAD, BricsCAD ili AutoCAD.

ArCADia PLUS softverske funkcije:

  • Slojevito crtanje sa mogućnošću korišćenja grupa, blokova, spoljnih reference i rasterskepozadine.
  • Precizan crtež: kartesijske i polarne koordinate, karakteristične tačke i praćenje.
  • Rad na modelu u stvarnom svijetu i štampi u bilo kom obimu iz navedenog lista papira.
  • Podržava BIM tehnologiju, arhitektonski dizajn orijentisan na objekte.
  • Gotovi arhitektonski elementi: višeslojni zidovi, stepenice, baze, stubovi, dimnjaci, prozori i vrata.
  • Upoređivanje i objedinjavanje dokumenata.
  • Automatski ulaz na sprat, dodatna podrška za dizajn plafonaTeriva.
  • Generisanje izjava.
  • Mogućnost kreiranja i potpunog uređivanja ACIS čvrstih tijela.
  • Podrška IFC formatu.

 

Uključene funkcije: