YEP – FORUM O ZAPOŠLJAVANJU MLADIH

YEP forum o zapošljavanju mladih

 

 

 

“Koga je biro zaposlio?” bilo je centralno pitanje šestog Foruma o zapošljavanju mladih, koji je održan 13. novembra 2014. godine u kinu Meeting Point u Sarajevu, u organizaciji Projekta zapošljavanja mladih (YEP), a uz podršku Ambasade Švicarske, u okviru 9. “Pravo ljudski” fi lmskog festivala. Uz više od stotinu učesnika, predstavnika javnih službi za zapošljavanje, mladih žena i muškaraca, nevladinih organizacija, preduzetnika, zapravo se u fokus stavila primarna uloga službi za zapošljavanje i time razbile predrasude o birou za zapošljavanje. Osim toga, suštinu Foruma predstavljala je projekcija fi lma o savjetovanju, koji je na edukativan, human, direktan i sasvim objektivan način predstavio proces savjetovanja, dijaloga između nezaposlenih mladih i savjetnika. Nakon ovog fi lma jasno je da je uloga službi za zapošljavanje veoma važna i da efi kasnim savjetovanjem mogu promijeniti živote mladih žena i muškaraca. Iz tog razloga Projekat zapošljavanja mladih već dugo aktivno radi na razdvajanju evidentičarske i savjetodavne funkcije u javnim službama za zapošljavanje, ali i na razvoju kapaciteta savjetnika koji će mladima efi kasno pomagati u zapošljavanju. Mnogobrojna istraživanja ( jedno od njih je proveo Projekat zapošljavanja mladih tokom aktivnosti na unapređenju rada JUSZZKS – Biroa rada Novo Sarajevo), ukazuju na to da nezaposleni ne poznaju dovoljno usluge koje mogu dobiti od javnih službi za zapošljavanje, uglavnom ih doživljavaju kao “obavezu” redovnog javljanja. Organizacijom 6. Foruma inicirana je diskusija kako bi se identifi cirale potrebe i očekivanja mladih, ali i prepoznali problemi i predrasude s kojima se službe za zapošljavanje susreću. Kroz diskusiju učesnika naglašeno je da je jedna od najznačajnijih aktivnosti koju službe mogu ponuditi mladima, razbijajući istovremeno predrasude koje društvo ima kad je njihov rad u pitanju – funkcija savjetovanja. Savjetovanje može biti individualno (“jedan na jedan” – tokom kojeg nezaposlena osoba putem niza dogovorenih sastanaka nastoji riješiti svoj status) te grupno, poput Kluba za traženje posla. Evidentno je da funkciju savjetovanja s fokusom na mlade tražioce posla trenutno u najvećoj mjeri obavljaju klubovi za traženje posla, koji su, dosad, u svoj program savjetovanja uključili preko 3.000 mladih, od kojih je više od 1.000 već pronašlo posao. Prisutni su istakli ulogu mreže od 25 klubova za traženje possa na području Bosne i Hercegovine, te se njihov učinak i kvalitet rada prati kroz rezultate koji se javno prikazuju. Mladi koji traže posao mogu se uključiti u Klub za traženje posla, koji predstavlja grupno savjetovanje i međusobnu podršku, gdje mladi uz savjetnika aktivno traže posao tokom tri sedmice. Nakon toga, osigurana je mentorska podrška za grupu i praćenje rezultata. Osim o klubovima, diskutirano je o ulozi dva ogledna biroa, Birou Novo Sarajevo u FBiH te Birou Doboj u Republici Srpskoj. Uveden je novi koncept rada. Ovaj koncept, koji je značajno unaprijedio savjetovanje i ulogu savjetnika ključ je za neophodne promjene u radu službi koji će voditi ka njihovoj aktivnijoj ulozi na tržištu rada, ali i pozitivnijem imidžu.

Više informacija potražite na web stranici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a implementira njemačka kompanija GOPA mbH: http://yep.ba/bilten-6-foruma-o-zaposljavanju-mladih/

Izvor, YEP.