WMTA Teslić -Uspješan završetak obuka (drvna i metalska industrija) za 16 polaznika

U sklopu *projekta ”Partnerstvom do novih radnih mjesta” koji se implamentira u Opštini Teslić završene su obuke za 32 polaznika iz drvne i metalske industrije za potrebe poznatih poslodavaca kao i završna testiranja prema WMTA PRAVILNIKu za polaganje i bodovanje pa slijedi:

 

 

 

 

  1.     8 polaznika za CNC operatera za drvo,
  2.     4 polaznika za CNC operatera za metal
  3.     4 polaznika za Metaloglodača
  4.     10 polaznika Zavarivači ( prema proceduri partnera AS Var Teslić)
  5.     6 polaznika Monter LED displeja (prema proceduri partnera AntenaNet Teslić)

Rezultati polaganja:

Rezultati polaganja nakon obuka polaznika CNC operatera za DRVO

Rezultati polaganja nakon obuka polaznika METALOGLODAČ

Rezultati polaganja nakon obuka polaznika CNC operatera za METAL

GALERIJA sa polaganja (uskoro)

 

VAŽNO:

Dodjela Certifikata/Uvjerenja je u četvrtak 12.04.2018 u 10h

u prostorijama Škole ‚‚Nikola Tesla‚ u Tesliću

Implementaciju obuka (CNC operatera za drvo, CNC operatera za metal, Metaloglodač) je izvršila Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka u saradnji sa partnerskim preduzećima ( INTERLIGNUM Teslić, METAL d.o.o. Teslić i ZRAK-DKS d.o.o. Teslić) i partnerskom Školom ‚‚Nikola Tesla‚‚ Teslić.

Teorijski dio obuka izvršen u Školi ‚‚Nikola Tesla‚‚ Teslić

Praktični dio obuka izvršen u partnerskim preduzećima

( INTERLIGNUM Teslić, METAL d.o.o. Teslić i ZRAK-DKS d.o.o. Teslić)

 

Implementaciju obuka ( Zavarivači, Monteri LED displeja) su izvršila sama preduzeća     (As Var d.o.o. i Antena Net d.o.o. Teslić  ) prema svojim procedurama.

O PROJEKTU:

Projekat pod nazivom ”Partnerstvom do novih radnih mjesta” finansira Evropska unija i International Labour Organization – ILO i isti se provodi-implementira na teritoriji Opštine Teslić u partnerstvu sa:

Opština Teslić

UG Nešto Više Sarajevo

Udruženje šumarstva i prerade drveta ”INTERFOB” Banja Luka

JU Srednja škola ”Nikola Tesla” Teslić,  i

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – BIRO Teslić

 

Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA – organizovanje i implementacija obuka

Preduzeća/organizacije partneri za teorijski/praktični dio obuka su:

JU Srednja škola ‚‚Nikola Tesla‚‚ Teslić

INTERLIGNUM d.o.o. Teslić

METAL d.o.o. Teslić

ZRAK-DKS d.o.o. Teslić

As VAR d.o.o. Teslić

Antena Net d.o.o. Teslić

Koordinaciju svih obuka iz drveta i metala kao i mentoring nakon obuka i podsticaja sprovodi Udruženje INTERFOB Banja Luka.

Više o projektu na : http://nestovise.org/bs/programi-i-projekti.html

Izvor: www.wmta-edu.com