WMTA i CIDEA Banja Luka-Poziv na koordinacioni sastanak za sektor prerada drveta

nezaposlenost_slika2Gradska razvojna agencija Banja Luka i Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka organizuju koordinacioni sastanak ključnih aktera za sektor prerada drveta (sa tematskim fokusom na osposobljavanje kadra prema potrebama industrije, obrazovanje odraslih, zapošljavanje nezaposlenih lica), a sa ciljem da se uspostavi bolja komunikacija između ključnih aktera i koordinacija svih aktivnosti koje se provode, te da se objedine dostupni ljudski i finansijski resursi.
Sastanak će se održati 5. septembra 2017. godine, sa početkom u 14.00. časova, u prostorijama Gradske razvojne agencije na adresi: Prve krajiške brigade NO br. 1 (Starčevica).

U prilogu možete vidjeti više detalja o ovom pozivu.

 

Izvor : WMTA /CIDEA