Proglašen početak Godine zapošljavanja mladih

Zapošljavanje mladih

Zapošljavanje 5000 mladih osoba te stvaranje uslova za bržu intergraciju mladih u tržište rada osnovni su ciljevi zajedničke inicijative Federalnog zavoda za zapošljavanje, JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Projekta zapošljavanja mladih (YEP)  – „Godina zapošljavanja mladih“ predstavljene danas u Sarajevu.

Zajednički ciljevi i pojedinačne obaveze nosilaca inicijative definirani su u Pismu obaveze koje su Federalni zavod za zapošljavanje, JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih koji podržava Švicarska agencija za razvoj i saradnju, potpisali danas.

Tokom ceremonije proglašenja Godine zapošljavanja mladih, Joseph Gutern, Direktor za saradnju Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini izjavio je da “Mladi uživaju posebno mjesto u Strategiji saradnje Švicarske vlade za BiH 2013-2016. U cilju nam je da doprinesemo boljoj integraciji i većoj konkurentnosti mladih na tržištu rada. Naravno, to se ne može postići jednom inicijativom, jednim projektom ili saradnjom sa samo jednom institucijom. Problem nezaposlenosti je vrlo složen i zahtijeva koordinirane akcije više aktera: kreatora politika, predstavnika privrede i obrazovnog sistema”.

“Aktivnosti koje će javne  službe za za zapošljavanje  i YEP projekat sprovesti u okviru Godine zapošljavanja pomoći će velikom broju mladih  ljudi u BiH da brže dođu do prvog zaposlenja”, rekao je Ranko Markuš, rukovodilac YEP projekta.

“U narednih godinu dana YEP projekat uložit će 430 000 Eura u zapošljavanje mladih. Povećat ćemo broj Klubova za traženje posla u kojima mladi mogu dobiti pomoć pri prvom zaposlenju, sa 17 koliko ih trenutno ima u BiH, na 23. Očekujemo da će kao razultat aktivnosti YEP projekta 1000 osoba pronaći prvi posao, među kojima 450 žena i barem 200 mladih iz ruralnih područja”, istakao je Markuš.

U okviru Godine zapošljavanja mladih Federalni zavod za zapošljavanje će, kroz aktivne mjere zapošljavanja omogućiti zapošljavanje 4.000 osoba dobi do 30 godine, te putem poticaja Zavoda omogućiti samozapošljavanje 80 osoba.

“Godina zapošljavanja mladih je nastavak naše vrlo uspješne saradnje sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP). Ova godina s pravom može ponijeti to ime s obzirom na aktivnosti koje Zavod realizira u ovoj godini, a odnose se na mlade osobe. Krajem 2013. smo objavili javni poziv za učešće u programu Prvo radno iskustvo, a nedavno (5.5.2014. godine) još jedan. Cijenimo da će putem naših programa u ovoj godini više hiljada mladih osoba steći prvo radno iskustvo”, rekao je direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, Kenan Rešo.

JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo će u narednih godinu dana, uz pomoć YEP projekta raditi na otvaranju Oglednih biroa za zapošljavanje u biroima općina Centar i Hadzići, a potom i osalim biroima u Kantonu Sarajevu.

“Ogledni biroi za zapošljavanje su unaprijeđeni biroi u kojima je organizaciona struktura i okruženje samog biroa izmijenjeno na način da bolje odgovara korisnicima usluga – nezaposlenima i poslodavcima. Fokus u oglednim biroima je na učincima rada i unapređenju radnih praksi samog biroa, kako bi efikasnije odgovorili potrebama korisnika.  Na temelju dobrih rezultat oglednog biroa Novo Sarajevo, u okviru Godine zapošljavanja mladih otvorit ćemo još dva,  u općini Centar i u Hadžićima, a potom u svim općinama Kantona Sarajevo”, kazao je direktor Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Igor Kamočaji.

Zajedničkim aktivnostima u okviru Godine zapošljavanja mladih, mladima uključenim u aktivnosti Projekta zapošljavanja mladih povećat će se prosječan broj prilika za posao i broj kontakata ostvarenih sa potencijalnim poslodavcima, te skratiti vrijeme čekanja na prvi posao za minimalno 50% u odnosu na trenutni prosjek, saopćeno je danas na press konferenciji.

Pored unapređenja rada javnih službi za zapošljavanje, Godina zapošljavanja mladih znači i otvaranje novih radnih mjesta namijenjenih mladima. Kroz YEP projekat finansira se 11 projekata nevladinih organizacija kroz koje bi trebalo da posao dobije preko 120 mladih.

Podršku inicijativi i radu projekta YEP daje Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Izvor: ekapija.ba,

12. 05. 2014. godine