Banjaluka, 16.03.2018 godine
Predmet:

Javni poziv za stručno osposobljavanje polaznika-obuku za CNC operatera za drvo

 

JAVNI POZIV
za prijavu 6. generacije polaznika za osposobljavanje CNC operatera za drvo

Ustanova za stručno obrazovanje odraslih – WMTA Banja Luka u saradnji sa preduzećem MAESTRO Banja Luka oglašava Javni poziv za stručno osposobljavanje polaznika-obuku za  CNC operatera za drvo.

Obuka podrazumijava neformalnu stručnu i praktičnu obuku polaznika za CNC operatera u drvetu prema planu i programu Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane osobe 18+ godina da se prijave na obuku pod nazivom :

CNC operater za drvo

Osnovne informacije o obuci:
Trajanje obuke : 140 časova obuke (do 3 mjeseca)
(57 časova teorijska nastava sa demonstracijom+83 časova praktičnog rada na CNC mašini)

Termini obuke: 2 do 3 puta sedmično (u poslijepodnevnim časovima i to: 16/17h-19/20h)

Mjesto održavanja teorijskog dijela obuke:
Mladena Stojanovića br.6, 78000 Banja Luka (prostorije SEC-a)

Mjesto održavanja praktičnog dijela obuke: Kojića put br.4 (u sklopu preduzeća Maestro) Banjaluka.

Način prijave: Prijave se vrše putem putem prijavnog obrasca koji je dostupan na
www.wmta-edu.com (PRIJAVA za WMTA KOMERCIJALNE OBUKE preuzmi)
Osim ‚‚on line‚‚ prijave možete se prijaviti lično i to:
Ustanova WMTA Banja Luka (Mladena Stojanovića 4; ponedeljak/srijeda/petak od 9-13h) ili
SEC (Mladena Stojanovića 6; svakim radnim danom od 9-14h)
Sadržaj obuke: NPP- Nastavni plan i program obuke za CNC operatera za drvo

NPP-Nastavni plan i program_CNC operater za drvo

Cijena obuke: 786 KM / mjesečno

**Popusti:
Za nezaposlene (uz potvrdu sa Biroa -ne stariju od mjesec dana) – odobravamo popust od 20%
Za prijave iz domaćih i Klasterskih drvopreradjivačkih preduzeća- odobravamo popust od 15%
Za prijave više od 2 polaznika iz istog preduzeća – odobravamo popust od 10%
Za avansne uplate cjelokupnog iznosa-cijene obuke – odobravamo popust od 10%

**Napomena: Moguće je ostvariti samo jedan popust istovremeno

( nije moguće ‚‚sabirati‚‚ popuste). Hvala na razumijevanju.

U cijenu obuke je uračunato sledeće:
• Obuka zaštite na radu i zaštite od požara (licencirana obuka sa certifikatom-Master Institut BL)
• Materijal, oprema, učionica/radionica i alat potreban za rad/obuku
• Radna-zaštitna odjeća polaznika
• Osnovno osiguranje od povreda na radu i smrti (Triglav osiguranje)
• Radni materijali-skripte sa predavanja
• 57 časova teorijska-pokazna nastava sa demonstracijom-simulacijama na računarima
• 83 časa praktičnog rada na CNC mašini u preduzeću
• CERTIFIKAT -UVJERENJE o završenoj neformalnoj obuci od Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka u trajanju od 140 časova

Redovna cijena obuke (bez popusta): 786 KM / mjesečno (plaćanje u ratama) ili ukupno 2.358KM.

Instrukcije za plaćanje:
Ispunite prijavni obrazac i izvršite uplatu direktno u NLB Razvojnu banku na broj:
5620998127005620 (NLB Razvojna banka Banja Luka) sa obaveznom naznakom: CNC obuka za drvo

Početak obuke:
Nakon dovoljnog broja prijava za formiranje grupe polaznika (8 polaznika) obuka počinje (planirani početak prve grupe je 26. marta 2018)

Vrijeme trajanja javnog poziva:
Vrijeme trajanja javnog poziva za prijave je stalno otvoren počevši od 16.03.2018 godine, a obuke počinju nakon prijava dovoljnog broja polaznika za formiranje grupe min 8 polaznika.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti:
– nezaposlene i zaposlene osobe starije od 18 godina
– da su psihofizički i zdravstveno sposobni za rad
(potvrdu o zdravstvenom stanju naknadno priložiti – prije početka obuka)
-poželjno je završena tehnička škola ( nije uslov)
-poželjno je poznavanje rada na računaru i poznavanje stranog jezika /Engleski/Njemački/ – nije uslov

NAPOMENE:
WMTA Banja Luka sklapa Ugovor sa svakim pojedinačnim polaznikom nakon prijave.
WMTA Banja Luka zadržava pravo izmjene termina objave rezultata, dužine trajanja javnog poziva i termina obuka.

Za sva dodatna pitanja molimo da nam se obratite putem naših kontakata:
info@wmta-edu.com / wmta.banjaluka@gmail.com / 065/474-614 (Andrea Došen) i 066/820-751 (Zoran Vuković) i to radnim danima (pon/srijeda/pet) od 9-13h.

Javni poziv za WMTA obuke_CNC drvo_mart_2018

Izvor: www. wmta-edu.com