Prezentacija KENDO Manager softvera za upravljanje projektima

Agencija Spider Web u partnerstvu sa WMTA Banja Luka organizuje prezentaciju Kendo Manager softvera za upravljanje projektima.

Prezentaciju će održati mr. Ljubiša Vuković iz Agencije Spider Web,
partnerske organizacije Ustanove za obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka.

Prezentacija će bit iodržana u:

srijedu, 21.03.2018. godine, u maloj sali ICBL (Mladena Stojanovića br.4, 78000 Banja Luka) sa početkom u 16:00 časova.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže na prezentaciji Kendo Managera .

Kendo Manager Agenda :

16:00 do 16:15 –Uvodni deo
16:15 do 16:45 – Prezentacija Kendo Managera
16:45 do 16:50 – Kendo Manager 2.2 – Kratak pregled nove verzije
16:50 do 17:20 – Rad u Kendo Manageru – praktični deo
17:20 do 17:35 – Diskusija

www.kendomanager.com

 

Izvor: wmta-edu.com / kendomanager.com