Potpisan Memorandum o saradnji sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskim fakultetom

Dekan Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, prof. dr Brankica Milojević i g-din Zoran Vuković, direktor Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA, potpisali su danas u Banjoj Luci, memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji u djelatnostima formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih na području Bosne i Hercegovine.

Memorandum otvara brojne mogućnosti za različite zajedničke aktivnosti među kojima su izrada modula obuka, planova i programa za obrazovanje odraslih, praktično obrazovanje i usavršavanje kadrova ,ostvarivanje saradnje sa mrežom privrednih subjekata i druge.

Pomenuti projekat podržava Vlada Švajcarske i Republička agencija za razvoj MSP-a kroz Program Prilika Plus.