• WMTA osoblje
  1. Zoran Vuković, dipl.inž.maš. – koordinator WMTA
  2. Nataša Gligorić – administrator WMTA
 • Stručno osoblje i predavači u DRVNOM sektoru
  1. Milkan Vrućinić – praktičar za CNC operatera / CNC programera
  2. Jovanka Rožić, dipl.inž.maš. –predavač/praktičar za obuke lakirera
  3. Zoran Vuković, dipl.inž.maš. – predavač za obuke projektanta namještaja u Corpus programu
WMTA osoblje

ZORAN VUKOVIĆ, dipl. inž. maš.

Koordinator WMTA

Email: zoran.vukovic@wmta-edu.com;
Mobilni telefon: 066/820-751;

Predavač za obuke projektanta namještaja u Corpus programu

NATAŠA GLIGORIĆ

Administrator WMTA

Email: info@wmta-edu.com
Mobilni telefon: 065/464-614

Stručno osoblje i predavači u DRVNOM sektoru

JOVANKA ROŽIĆ, dipl. inž. maš.

Predavač/praktičar za obuku lakirera

MILKAN VRUĆINIĆ

Praktičar za CNC operatera/CNC programera

Radio je na instalaciji, uvođenju u rad i obuci radnika na CNC mašinama u fabrikama namještaja i
građevinske stolarije na teritoriji Hrvatske, BiH i Crne Gore.Takođe je radio na lokalizaciji softvera za projektovanje namještaja i
njegovom povezivanju u proizvodnju.
Specijalizovao se za HolzHer i Masterwood CNC mašine.