Obuka CNC operatera za drvo

Program obuke za operatere na CNC mašinama za obradu drveta ustanove WMTA predstavlja tromjesečnu obuku namijenjenu svim licima koji žele da naprave karijerni zaokret i osposobljavanje za vrlo kratko vrijeme dođu do stabilnog i dobro plaćenog posla. Potražnja za CNC operaterima je podjednako velika kao i potražnja za programerima, te je u skladu s tim veoma lako dobiti prvo zaposlenje kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Zašto obuka CNC operatera za drvo?

U vremenu kada je nezaposlenost velika, vrlo je važno biti konkurentan na tržištu rada i biti u mogućnosti na adekvatan način odgovoriti zahtjevima tog istog tržišta. 

Isto tako, nesporna je činjenica da postoji velika potreba za kadrom u oblasti deficitarnih zanimanja, a izuzetak nije ni operater CNC mašina za drvo. Štaviše, u ovoj oblasti ne samo da je izražena potreba za kvalifikovanom radnom snagom, već je zanimanje CNC operatera jedno od najtraženijih i trenutno, uz programere, jedno od najatraktivnijih  i najunosnijih.

Kvalifikovani CNC operateri vrlo lako pronalaze posao, a prema podacima, njihova primanja premašuju 1000 KM na domaćem tržištu. Ipak, i pored svega navedenog, problem se javlja zbog velikog broja upražnjenih radnih mjesta u ovoj oblasti, s jedne strane i nedostatka stručnog kadra, s druge.

Stoga, obuka koja može da osposobi i obuči ovakav kadar, sigurna je investicija koja će vrlo brzo donijeti rezultate, jer se svi kvalifikovani za rad sa CNC mašinama zapošljavaju praktično po završetku obuke.

Za koga je ova edukacija?

Obuka je pogodna za širok spektar zainteresovanih, najveće interesovanje za ovakve obuke izražavaju nezaposlena lica, preduzeća koja posjeduju CNC tehnologije i fizička lica koja žele usavršavanje i/ili prekvalifikaciju tražeći bolje uslove rada i veću platu što im ova znanja mogu pružiti i obezbijediti. Obično je to mlađa populacija u dobi od 18 do 40 godina.

Isto tako, obuka je namijenjena i preduzećima koja vode računa o konstantnom usavršavanju i edukaciji svojih zaposlenih u cilju povećanja vlastite proizvodnje, stručnosti i sl.

Treba istaći i to da pohađanje obuke nije uslovljeno prethodnim znanjima u ovoj ili srodnim oblastima, niti određenim formalnim obrazovanjem, jer obuka obuhvata sve od samih teorijskih osnova do samostalnog praktičnog rada na mašinama

Pohađanje obuke nije uslovljeno prethodnim znanjima u ovoj ili srodnim oblastima, niti određenim formalnim obrazovanjem, jer obuka obuhvata sve od samih teorijskih osnova do samostalnog praktičnog rada na mašinama.

Poželjno je da polaznici imaju minimalno završena 3 razreda srednje škole

Poznavanje osnovnog rada na računaru (poželjne su osnove)

Punoljetne psiho-fizički zdrave osobe, izuzetak je da uz pismeno odobrenje roditelja moguće je da učenici srednjih škola 16-17 godina pohađajuju obuku.

Šta ćete naučiti?

Nastavnim planom i programom predviđeno je da se obuka za rad na CNC mašinama za drvo realizuje kroz 140 časova u ukupnom trajanju od tri mjeseca.

Velika pažnja posvetiće se teorijskoj nastavi sa demonstracijama za koju je predviđeno 57 časova, ali akcenat se stavlja na konkretan, praktični rad na mašinama za šta su predviđena 83 časa.

Po završetku obuke, polaznici će biti osposobljeni za rad na CNC mašinama za drvo, te da se u skladu s tim zapošljavaju u preduzećima koja se bave drvnom ili srodnim industrijama

Ko su predavači?

Milkan Vrućinić

Senior WMTA expert za CNC i CAD_CAM tehnologiju

Mr. Slavko Župljanin

Senior WMTA expert zaštite na radu i zaštite od požara - Master Institut Banja Luka

Stefan Savić

Junior WMTA expert za CNC i CAD_CAM tehnologiju

Najčešća pitanja?

Koliko traje obuka?

Obuka traje tri mjeseca i podjeljena je kako slijedi:

  1. Teorijski dio obuka sa pokaznom nastavom koji podrazumijeva 1/3 obuke ili 57 časova je raspoređen kako slijedi:
   • 27 časova teorijska nastava sa demonstracijom uptem prezentacija i videa
   • 30 časova pokazna nastava sa demonstracijom-CNC programiranje/crtanje/ CAD/CAM simulacije

 

  1. Praktični dio obuka (2/3 obuka)
   • 83 časa praktičnog rada na CNC mašini na konkretnim proizvodima u proizvodnom/radioničkom okruženju

U kojim terminima se održava obuka?

Nastava će se održavati dva do tri puta sedmično i to u poslijepodnevnim časovima u periodu od 16.00, odnosno 17.00 časova do 19.00, odnosno 20.00 časova.

Gdje se održava obuka?

Teorijski dioobuke održavaće se po grupama na sledećim lokacijama:

U prostorijama ICBLa u ulici Mladena Stojanovića 4 , 78000 Banja Luka

u prostorijama SEC-a u ulici Mladena Stojanovića 6 , 78000 Banja Luka

 

Praktični dio obuke održavaće se u WMTA radionicama/partnerskom preduzeću u Banja Luci

Koliko košta obuka?

Redovna cijena obuke iznosi 997KM mjesečno ili 2990KM ukupno. Akcijska cijena iznosi 1600 KM i ograničenog je roka trajanja.

Gdje mogu da vidim plan i program nastave?

Nastavni plan i program možete preuzeti ovdje:

NPP-Nastavni plan i program_CNC operater za drvo

Kako se prijaviti na obuku?

Dva su načina na koje se možete prijaviti. Prvi je putem naše prijavnog obrasca koji će biti dostavljen na vaš email nakon što ispunite kontakt formu. 

 

Takođe, osim onlajn prijave, prijaviti se možete lično i to u prostorijama WMTA u ulici Mladena Stojanovića 4, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9.00 do 13.00.

Šta je uračunato u cijenu obuke?

U cijenu obuke je uračunato sledeće:

      • Obuka zaštite na radu i zaštite od požara (licencirana obuka sa certifikatom-Master Institut BL)
      • Materijal, oprema, učionica/radionica i alat potreban za rad/obuku
      • Radna-zaštitna odjeća/obuća polaznika
      • Osnovno osiguranje od povreda na radu i smrti (Triglav osiguranje)
      • Radni materijali-skripte sa predavanja
      • 27 časova teorijska-pokazna nastava sa demonstracijom uptem prezentacija i videa
      • 30 časova pokazna nastava sa demonstracijom-CNC programiranje/crtanje/ CAD/CAM simulacije
      • 83 časa praktičnog rada na CNC mašini na konkretnim proizvodima u proizvodnom okruženju
      • CERTIFIKAT -UVJERENJE o završenoj neformalnoj obuci od Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka u trajanju od 140 časova

Instrukcije za plaćanje?

Ispunite prijavni obrazac i izvršite uplatu direktno u NLB Razvojnu banku na broj:
5620998127005620 (NLB Razvojna banka B. Luka) sa obaveznom naznakom: CNC operater za drvo

Popusti i mogućnost plaćanja u ratama?

Za nezaposlene (uz potvrdu sa Biroa/Zavoda za zapošljavanje -ne stariju od mjesec dana) – popust 10%
Za članove ili porodice članova iz socijalnih kategorija ( kao što su: Udruženje sa 4+ djece, Udruženje sa 3+ djece, djeca/mladi bez roditeljskog staranja, Evropska omladinska kartica i sl.) – popust 33%

Udruženje UDAS – 33%

Članice klastera za drvo i klastera za metal – 10%

 

 

**Napomena: Moguće je ostvariti samo jedan popust istovremeno ( nije moguće ‚‚sabirati‚‚ popuste).

Prijavi se

Cijena obuke iznosi 2.990 KM 1600 KM! Ova akcijska cijena ima ograničen rok i zato ju iskoristite odmah! Moguće je plaćanje u ratama, kao i popusti za određene grupe.

U cijenu obuke je uračunato sledeće:

   • Obuka zaštite na radu i zaštite od požara (licencirana obuka sa certifikatom-Master Institut BL)
   • Materijal, oprema, učionica/radionica i alat potreban za rad/obuku
   • Radna-zaštitna odjeća/obuća polaznika
   • Osnovno osiguranje od povreda na radu i smrti (Triglav osiguranje)
   • Radni materijali-skripte sa predavanja
   • 27 časova teorijska-pokazna nastava sa demonstracijom putem prezentacija i videa
   • 30 časova pokazna nastava sa demonstracijom-CNC programiranje/crtanje/ CAD/CAM simulacije
   • 83 časa praktičnog rada na CNC mašini na konkretnim proizvodima u proizvodnom okruženju
   • CERTIFIKAT -UVJERENJE o završenoj neformalnoj obuci od Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka u trajanju od 140 časova