OBUKA ZA 3DS MAX ZA ARHITEKTONSKU I PRODUKT VIZUALIZACIJU

Obuka za Autodesk 3ds Maxu i V-Rayu namijenjena je širokoj grupi korisnika koji imaju potrebu da svoje ideje i projekte predstave u što realističnijem mogućem maniru, kroz animaciju i realistične slike visoke rezolucije. 3D reprezentacija projekata primjenjiva je u mnogim zanimanjima – arhitekturi, građevinarstvu, grafičkom dizajnu, mašinstvu i mnogim drugim.

Autodesk 3ds Max je namijenjen za vizualizaciju objekata visokogradnje, enterijera, eksterijera, a takođe ga koriste građevinski inženjeri za prikaz projekata niskogradnje, autoputeva, mostova, itd. Inženjeri mašinstva koji imaju potrebu da predstave svoj dizajn često koriste 3ds Max u kombinaciji sa Autodesk Inventor-om. Osim vizualizacije koristi se za napredno modelovanje složenih formi koje nije moguće, ili je jako teško, modelovati u specijalističkim inženjerskim softverima. Ono što ga izdvaja od konkurencije je jednostavnost upotrebe, prilagođenost i direktne veze sa inženjerskim softverima, veliki broj korisnika i dovoljno materijala za učenje. Predstavlja industrijski standard za vizualizaciju, najrasprostranjeniji i najčešće korišćeni 3D softver.

ChaosGroup V-Ray predstavlja apsolutni standard kao render mašina kada je u pitanju arhitektonska vizualizacija I produkt vizualizacija. Jednostavnost i intuitivnost, kao i velika baza korisnika su zaštitni znak ovog softverksog rješenja. Potražnja za poznavanjem programa V-Ray u krugovima projektanskih kuća i studija za arhitektonsku vizualizaciju raste iz godine u godinu. Znanja stečena na ovoj obuci otvoriće Vam vrata za potencijalni rad kao freelance umjetnik.

Program obuke podrazumijeva jedan računar na svakog polaznika (hands-on). Trening se izvodi na modernim grafičkim radnim stanicama sa legalnim softverom. Svi Inovini predavači su sertifikovani Autodesk instruktori. Obuka traje 14 časova po dva sata (120 minuta).

Sadržaj i koncept obuke

Obuka se izvodi po sistemu učenja teorije digitalne računarske grafike, kao i njene praktične primjene. Radimo na konkretnim primjerima, postupno i sa detaljnim objašnjenjima. Primjeri su dizajnirani tako da sve tehnike i znanja prikupljena radom na njima budu primjenjiva na bilo kom narednom projektu. Cilj je proći potpuni proces (workflow) od prvobitno konceptualne vizualizacije, preko modelovanja, materijalizacije, postavljanja scene i renderovanja sa postprodukcijom.

Zaokružen proces rada uključuje upoznavanje sa sljedećom grupom aplikacija:Autodesk 3ds Max

U nastavku su date pojedine teme kursa 3D vizualizacije upotrebom aplikacija Autodesk 3ds Max, V-Ray, Adobe Photoshop i After Effects:

 • Kompletan teorijski pregled potrebnog znanja za rad sa kompjuterskom grafikom, kao podloga znanjima koja će biti praktično učena
 • O aplikacijama Autodesk 3ds Max i V-Ray
 • Osnove Autodesk 3ds Max korisničkog okruženja
 • Detaljno objašnjenje podešavanja Autodesk 3ds Max za razmjenu podataka sa aplikacijama Autodesk Revit i renderovanje sa V-Ray
 • Osnove modelovanja teorijski i praktično
 • Hard surface modeling, free form modeling, napredne tehnike modelovanja
 • Modelovanje upotrebom simulacija, RBD, SBD modelovanje (tehnike naprednog pozicioniranja objekata, kreiranje tkanina, zavjesa, …)
 • Tehnike interoperabilnosti Autodesk 3ds Max sa aplikacijama Autodesk Revit, AutoCAD, Rhinoceros, i drugim
 • O aplikaciji ChaosGroup V-Ray for 3ds Max
 • Teorijski i praktično objašnjeno svjetlo u kompjuterkoj grafici i korišćenje istoga u arhitektonskoj vizualizaciji
 • Kreiranje i postavljanje 3ds Max scena enetrijera, eksterijera (dnevna i noćna varijanta)
 • Teorijska i praktična znanja potrebna za kreiranje materijala (shading) za konačni rendering
 • Napredno kreiranje kompleksnih realističnih materijala
 • Postavljanje scena i tehnike osvjetljavanja enterijera i eksterijera
 • Detaljno i sistematski objašnjene V-Ray render opcije u teoriji kao i na praktičnim primjerima
 • Multipass renderovanje i priprema za kompoziting i post produkciju
 • Kreiranje panoramskog prikaza enterijera za pregled u bilo kom web browser-u
 • Teorijski i praktično objašnjene tehnike post produkcije statičnih rendera kao i animacija
 • Pipeline razmjena podataka i animacija sa aplikacijama Autodesk Maya, SideFx Houdini i Maxon Cinema 4D

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.