Obilježen dan Evrope u Derventi i modriči

 

Dan Evrope

 

 

 

 

 

 

 

Derventa, Modriča, 08. i 09.05.2014.

Pod sloganom «Derventa – grad privrede» i «Modriča-grad industrije» na gradskim trgovima u ta dva grada povodom Dana Evrope 8. i 9. maja održana je ulična kampanja u saradnji sa obrazovnim i privrednim sektorom i organizacijama civilnog društva. Kampanja je dio projekta „Obrazovanjem do zapošljavanja u lokalnoj zajednici“, a posvećena je značaju cjeloživotnog učenja i podizanju svijesti o tome.

U Derventi su u kampanji osim Europlusa učestvovali i Visoka poslovno tehnička škola Doboj, BIOSPLUS, članovi Lokalnog volonterskog servisa „LVS“ Derventa i JU Stručna tehnička škola Derventa, koja je dijelila letke – vodiče kroz zanimanja. Ta škola predstavila je programe upisa za 2014/2015. godinu u četiri oblasti – ekonomija pravo i trgovina, poljoprivreda i prerada hrane, mašinstvo i obrada metala i ugostiteljstvo i turizam.

Kampanju u Modriči osim Europlusa i Visoke poslovno-tehničke škole podržali su i Razvojna agencija opštine Modriča i Centar za stručno obrazovanje odraslih WMTA Srbac.

Uz dijeljenje letaka u Modriči i Derventi predstavljen je i projekat «Obrazovanjem do zapošljavanja u lokalnoj zajednic», koji finansira Evropska unija, sufinansiraju Grad Doboj i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, a provodi Europlus u Doboju, Derventi i Modriči. Projekat treba da rezultira formiranjem Lokalnih savjetodavnih tijela i izradom strategija. Lokalni savjeti će biti model učešća i saradnje lokalnih vlasti, obrazovnog sektora, privrednog sektora i sektora zapošljavanja s ciljem efikasnijeg praćenja i ostvarivanja obrazovanja odraslih i zapošljavanja lokalnog stanovništva. Izradom  strategija obrazovanja odraslih, stvoriće se osnova za razvoj koncepta cjeloživotnog učenja u lokalnim sredinama.

Ovaj projekat finansira Evropska unija