Nastavak praktičnog dijela obuke CNC operatera za drvo

U ponedeljak, 21.08.2017 godine, je nastavljena praktična obuka za CNC operatere za drvo nakon ljetne pauze u organizaciji Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka.

5. generacija polaznika za CNC operatere za drvo će kroz II dio obuka, tokom avgusta i septembra, uz stručnog predavača za CNC tehnologije u WMTA Banja Luka (Milkana Vrućinića) proći kroz praktični dio obuke za CNC operatera za drvo.

Praktični dio obuka WMTA Banja Luka organizuje na CNC tehnologijama i CNC mašini u prostorijama partnerskog preduzeća MAESTRO Banja Luka.

Trenutno obuku pohadja 11 polaznika i isti su dio pilot projekta obrazovanja odraslih koji implementira Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka.

 

Izvor: WMTA