Najava događaja: TRIBINA SA POSLODAVCIMA

Najava događaja: TRIBINA SA POSLODAVCIMA

Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka u saradnji sa partnerima OKC/Akademac Banja Luka i Arhitektonsko-Građevinsko-Geodetskim Fakultetom (AGGF) Banja Luka organizuje ‚‚Tribinu sa poslodavcima‚‚ za studente AGGF fakulteta Banja Luka.

Mjesto:

Arhitektonski građevinsko geodezijski fakultet Banja Luka
29.3.2018. u 13h

Teme:

Kako unaprijediti saradnju između fakulteta i poslodavaca?
Kakav kadar traže uspješne kompanije?
Koliko je važna praksa tokom studiranja?
Kako unaprijediti nastavne planove i programe prema potrebama poslodavaca?

Predavači:
Miroslav Vujatović, Projekt a.d.
Seid Fijuljanin, Fondacija Hastor
Dragan Todorović, INOVA Informatički inžinjering
Nebojša Jeremić i Nataša Lizdek, small SCALE projekt

Podrška:

Prilika Plus je projekat Švicarske agencije za razvoj i saradnju, podržan preko Ambasade Švicarske u BH, a kojeg provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj i USAID projekta AKADEMAC.

Vise na Events linku

Izvor: www.wmta-edu.com