WMTA Banja Luka – Ustanova za stručno obrazovanje odraslih

Ul. Dr Mladena Stojanovića 4,78000 Banja Luka,

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
info@wmta-edu.com
www.wmta-edu.com

Kontakt:

Administrator WMTA Banja Luka 

Anna Stefanišin 

E-mail: info@wmta-edu.com 

Mob: +387 (0) 65/474-614 

 

Direktor WMTA Banja Luka

Zoran Vuković, dipl.inž.maš.

E-mail: zoranvuk@yahoo.com

Mob: +387 (0) 66/820-751

 

Radno vrijeme administracije (ponedjeljak, srijeda i petak: 09-14h)