JAVNI POZIV za učešće u projektu „Samozapošljavanje i zapošljavanje Roma – razvoj praktičnog modela“

1. Predmet poziva

“Interfob” udruženje šumarstva i prerade drveta Banja Luka u partnerstvu sa Lokalnom agencijom za razvoj opštine Kozarska Dubica, Udruženjem Roma opštine kozarska Dubica realizuje projekat „Samozapošljavanje i zapošljavanje Roma – razvoj praktičnog modela“, koji se sufinansira iz grant sredstava Fonda za otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (FOD), ukupne vrijednosti projekta od 17.500 $ u trajanju od 01.09.2014 godine do 31.12.2015 godine.
Od ukupne gore navedene vrijednosti projekta FOD sufinansira 9.745,91$, a ostatak od 7.754,09 $ sufinansira Udruženje INTERFOB kao i sami polaznici koji se samozaposle uz podršku navedenih partnera.

Projekat obuhvata:
1. obuke iz oblasti samozapošljavanja – za 8 polaznika
2. obuke iz oblasti tehnologije hrane – za 8 polaznika
3. realizaciju poslovne ideje – pokretanje poslovne aktivnosti, registracija s.p., nabavka tehnološke komponente i konsultantska podrška
4. samozapošljavanje 1 lica i zapošljavanje 3 lica

Projektom je obuhvaćena edukacija i samozapošljavanje Roma sa evidencije ZZZRS koji aktivno traže posao i prijavljeni su na evidenciju prije objave Javnog poziva.

Realizacija će se odvijati u skladu sa Projektom i projektnim smjernicama i ciljevima davaoca granta – Fond za otvoreno društvo BiH.

Sredstva se odobravaju na sljedeći način:

1.1. Za obuke iz oblasti samozapošljavanja:
– Troškovi obuke su obuhvaćeni projektnim troškovima i besplatne su za polaznike

1.2. Za obuke iz oblasti tehnologije hrane:
– Troškovi obuke su obuhvaćeni projektnim troškovima i besplatne su za polaznike

1.3. i 1.4. Za realizaciju poslovne ideje i samozapošljavanje:
– Konsultantska podrška kod pripreme i realizacije poslovne ideje do registracije s.p. preduzeća, samozapošljavanja i pokretanja proizvodnje su obuhvaćeni projektnim troškovima i besplatne su za polaznike.
– Troškovi najma prostora budućeg S.P. preduzeća za 10 mjeseci nakon osnivanja sufinansira Projekat u iznosu od 60%, a vlasnik/ci budućeg preduzeća (samozaposleni) 40%.
– Troškovi nabavke i kupovine opreme Projekat sufinansira u iznosu od 40%, a vlasnik/ci budućeg preduzeća (samozaposleni) 60%.
Ocjenu i odabir poslovne ideje vršiće Komisija formirana od strane implementatora i partnera u projektu po definisanim kriterijima.
Zajedničko učešće iz tačke 1.3. i 1.4. će biti regulisano međusobnim ugovorom između nosioca projekta i odabranog polaznika.

2. Prava i uslovi učešća

Pravo učešća imaju pripadnici Romske populacije stariji od 18 godina, stalnog mjesta boravka u Kozarskoj Dubici, prijavljeni na ZZZR Kozarska Dubica

3. Prvenstvo u učešću u projektu

Za učesnike koji u cjelosti ispunjavaju uslove iz prethodnog člana utvrđuje se prvenstvo po slijedećim kriterijima:
– Gender, najmanje 50% učesnika će sačinjavati populacija žena
– Učesnik iz višečlane porodice u kojoj nema zaposlenih

4. Način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija i obaveze poslodavaca i
nezaposlenih lica – korisnika sredstava

Zahtjev za učešće se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u Razvojnoj agenciji Kozarska Dubica ili na web stranici www.energowood.com – pod javni poziv za Rome – Projekat FOD.)
Uz zahtjev se podnose i slijedeći dokumenti:
– Potvrda o pripadnosti Romskoj nacionalnosti (Udruženje Roma KD)
– Kopija Lične karte
– Uvjerenje/Potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
– Uvjerenje/Potvrda da se nalazi na evidenciji nezaposlenih (ZZZKD)

5. Obaveze polaznika su:

5.1. Obaveze polaznika na obukama:
– Da redovno pohađa obuke i uzme aktivno učešće na radionicama.
– Da razvija vlastitu poslovnu ideju i stvori uslove za učešće u odabiru za realizaciju.

5.2. Obaveze lica koje je izabrano da realizuje poslovnu ideju:
– osigura vlastito učešće
– izvrši prijavu s.p.
– izvrši prijavu radnog odnosa – samozapošljavanje
– izvrši pokretanje poslovne aktivnosti u određenom roku
– u roku od godinu dana izvrši zapošljavanje još 3 lica Romske nacionalnosti
– da omogući implementatoru da prati i kontroliše izvršenje ugovornih obaveza
– da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od
15 dana obavijesti implementatora.

6. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv otovoren je 7 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (28.10.2014 god.) godina, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je do 03.11.2014 godine do 12h.

Izvor: Interfob