JAVNI POZIV za prijavu 2. generacije polaznika za osposobljavanje DUBOREZACA

drvo12

Ustanova za stručno obrazovanje odraslih – WMTA Banja Luka oglašava Javni poziv za osnovnu obuku 20 polaznika za osposobljavanje Duborezaca.
Osnovna obuka podrazumijava neformalnu stručnu i praktičnu obuku polaznika za duborez u drvetu prema planu i programu Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane osobe 18+ godina da se prijave za osnovnu obuku pod nazivom : DUBOREZAC – 68 časova obuke (20 polaznika)

Osnovne informacije o obuci:

Trajanje obuke : 68 časova (56 praksa / 12 teorija)
Termini obuke: 3 puta sedmično (17h-19/20h)
Mjesto održavanja obuke: Banja Luka (prostorije WMTA/SEC)
Način prijave: putem obrasca koji je dostupan na www.wmta-edu.com
Cijena obuke : 746KM po polazniku (*subvencionisana cijena za 2. generaciju 20 polaznika)
Mogućnost plaćanja u dvije mjesečne rate (373KM mjesečno)
U cijenu obuke je uračunato sledeće:
• Materijal i alat potreban za rad
• Radna-zaštitna odjeća polaznika
• Osnovno osiguranje od povreda na radu
• PRIRUČNIK za polaznike za duborez
• Osnovni SET dlijeta-alata za duborez (3-djelni komplet)
• UVJERENJE o završenoj neformalnoj obuci za duborez od Ustanove WMTA Banja Luka
• Osvježenje za polaznike tokom obuke
Prijave se vrše putem prijavnog obrasca iz priloga ovog javnog poziva koji ostaje otvoren od dana objavljivanja (petak 04.11.2016 godine) do popune grupe. Prijavni obrazac možete preuzeti sa naše web stranice: www.wmta-edu.com ili lično u prostorijama SECa (adresa:Dr.Mladena Stojanovića 6; 78000 Banja Luka svakim radnim danom)

Nakon evaluacije prijava od strane komisije koju odredi Ustanova WMTA biće objavljeni rezultati na našoj web stranici www.wmta-edu.com i oglasnim tablama WMTA / SEC.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti:
– nezaposlene i zaposlene osobe starije od 18 godina
– da su psihofizički i zdravstveno sposobni za rad (potvrdu o zdravstvenom stanju će naknadno priložiti samo odabrani kandidati)

NAPOMENE:
*Subvencionisana cijena obuka je umanjena komercijalna cijena obuka za procenat podrške i finansijskog učešća donatora te je ista 746KM / polaznik umjesto 900KM / polaznik.
Mogućnost plaćanja u dvije mjesečne rate (373KM mjesečno)
Instrukcije za plaćanje će polaznicima biti dostavljene nakon zvanične prijave
Plan i program obuke za DUBOREZ možete pogledati u prilogu javnog poziva.
WMTA Banja Luka odobrava popust od 10% za MSP preduzeća iz drvnog sektora
WMTA Banja Luka sklapa Ugovor sa svakim pojedinačnim polaznikom nakon prijave
WMTA Banja Luka zadržava pravo izmjene termina objave rezultata, dužine trajanja javnog poziva i termina obuka.

Više informacija o WMTA kao i o ostalim programima obuka možete pogledati na našoj web stranici: https://wmta-edu.com

S poštovanjem,

Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka