JAVNI POZIV ZA NEZAPOSLENA LICA

Srbac, 16.06.2015

JAVNI POZIV ZA NEZAPOSLENA LICA

Centar za stručno obrazovanje odraslih – WMTA“ Srbac oglašava Javni poziv za obuke

20 nezaposlenih lica, u okviru projekta „Podrška obrazovanju odraslih“ koji u ime njemačke vlade implementira GIZ.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane osobe starije od 18 godina da se prijave za besplatnu osnovnu obuku (prednost imaju nezaposlene osobe) za obuke na poslovima unutar zanimanja stolara :

  • Stolar za duborez – DUBOREZAC – 64 časova obuke (20 polaznika)

Više informacija o „WMTA“ centru, kao i o samim programima obuka možete pogledati na našoj web stranici: https://wmta-edu.com

Prijave se vrše putem prijavnog obrasca iz priloga ovog javnog poziva koji ostaje otvoren od 16. 06. 2015. do 16. 07. 2015. godine. Prijavni obrazac možete preuzeti sa naše web stranice: www.wmta-edu.com

Nakon evaluacije prijava od strane komisije koju odredi WMTA centar biće objavljeni rezultati na web stranici.

Napomena: WMTA zadržava pravo izmjene termina objave rezultata i dužine trajanja javnog poziva u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti:

– nezaposleni i zaposleni ljudi stariji od 18 godina

(prednost imaju nezaposlene osobe -potrebna potvrda sa Biroa).

– stanovnici sa područja šire regije opštine Srbac kao i opština koje graniče sa opštinom Srbac (Prnjavor, Laktaši, Gradiška, Derventa) (kopija lične karte).

– da su psihofizički i zdravstveno sposobni za rad (potvrdu o zdravstvenom stanju će naknadno priložiti samo odabrani kandidati)

– da imaju minimalmo završenu osnovnu školu, a prednost (nije uslov) imaju prijavljeni koji imaju završenu srednju školu 3 i/ili 4 razreda (prednost prijavljenima iz sektora/obrazovanja drvoprerade – kopija diplome);

– prednost (nije uslov) takođe imaju polaznici koji imaju sklonosti ka umjetnosti, dizajnu i ručnom radu (dokaz : radovi ili fotografije)

Takođe ohrabrujemo i kandidate koji su zaintresovani za obuke, a koji ne ispunjavaju neki od navedenih uslova da se prijave na ovaj poziv jer će isti bizi uzeti u obzir u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata i/ili nedovoljnog broja kandidata koji ispunjavaju uslove i zahtjeve komisije kod odabira polaznika za navedena zanimanja.

Svi zainteresovani svoje prijave mogu podnijeti na obrascu iz priloga i uz sledeću dokumentaciju:

  • Biografiju/CV (slobodna forma)

  • Kopiju svjedočanstva o završenoj školi (redovno i eventualno dopunsko obrazovanje)

  • Dokaz o prethodnom radnom iskustvu (ukoliko isto postoji – nije uslov)

  • Potvrda sa Biroa

  • Kopija lične karte

MOLIMO VAS DA NAM POPUNJEN UPITNIK POŠALJETE putem e-maila na info@wmta-edu.com sa naznakom „Prijava za obuku – GIZ projekat“.

Prijavu možete predati i poštom sa naznakom: „Prijava za obuku – GIZ projekat“

na adresu:

INTERFOB Banja Luka (za WMTA Centar)

Put Srpskih branilaca 179a – Zalužani

78000 Banja Luka