JAVNI POZIV ZA NEZAPOSLENA LICA

nezaposlenost_slika2

„Centar za stručno obrazovanje odraslih – WMTA“ Srbac oglašava Javni poziv za obuke 12 nezaposlemih lica, a sve u okviru projekta „Praktičnom obukom do sigurnog posla“, koji je sufinansiran kroz projekat „CREDO Krajina”.

Ovim putem pozivamo sve nezaposlene ljude starije od 18 godina da se prijave za besplatne obuke sledećih zanimanja:
•    Lakirer u drvnoj industriji – 100 časova obuke (4 polaznika)
•    CNC operater za drvo – 140 časova obuke (4 polaznika)
•    Tapetar – 100 časova obuka (4 polaznika)
Više informacija o „WMTA“ centru, kao i o samim programima obuka možete pogledati na našoj web stranici: https://wmta-edu.com

Poziv predstavlja sastavni dio aktivnosti projekta „Praktičnom obukom do sigurnog posla“ koji implementira udruženje „WMTA“ – Srbac u saradnji sa Agencijom “EDA” Banja Luka koja implementira projekat “CREDO Krajina”. Projekt je sufinansiran od strane projekta “CREDO Krajina” koji je podržan od Vlade Švedske uz podršku agencije “NERDA” Tuzla.

Prijave se vrše putem prijavnog obrasca koji možete preuzeti kontaktirajući nas na kontake ispisane na kraju javnog poziva (možete nas kontaktirati mejlom, telefonom, lično, poštom). Javni poziva ostaje otvoren od 22. 01. 2015. do 06. 02. 2015. godine. 09. 02. 2015. godine objavićemo rezultate javnog poziva.

Napomena: WMTA zadrzava pravo izmjene termina objave rezultata i dužine trajanja javnog poziva u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika.
Troškove prevoza do Srpca, gdje se održavaju obuke, polaznici u koliko putuju snose samostalno.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti:
– nezaposleni ljudi stariji od 18 godina koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje (prednost imaju mlađa nezaposlena lica) (potvrda sa Biroa).
– stanovnici s područja Krajine koju obuhvata projekat ‚‚CREDO Krajina“ i to sledećih jedinica lokalne samouprave:
Banja Luka, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Bužim, Cazin, Čelinac, Derventa, Doboj, Dobretić, Drvar, Dubica, Gradiška, Glamoč, Istočni Drvar, Jajce, Jezero, Ključ, Kneževo, Kostajnica, Kotor Varoš, Krupa na Uni, Kupres (RS), Laktaši, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Oštra Luka, Petrovac, Prijedor, Prnjavor, Ribnik, Sanski Most, Srbac, Šipovo, Teslić, Velika Kladuša. (kopija lične karte).
– da su psihofizički i zdravstveno sposobni za rad (potvrdu o zdravstvenom stanju će naknadno priložiti samo odabrani kandidati)
– da imaju završenu najmanje osnovnu školu (uslov za lakirere i tapetare), odnosno da imaju najmanje završenu srednju školu 3 i/ili 4 razreda (uslov za CNC operatere);
– za prijavljene za CNC operatere prednost imaju mladi koji poznaju engleski jezik i imaju osnovna znanja rada na računaru.
Takođe ohrabrujemo i kandidate koji su zaintresovani za obuke, a koji ne ispunjavaju neki od navedenih uslova da se prijave na ovaj poziv jer će isti bizi uzeti u obzir u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata i/ili nedovoljnog broja kandidata koji ispunjavaju uslove i zahtjeve komisije kod odabira polaznika za navedena zanimanja.

Svi zainteresovani uz svoje prijave trebaju dostaviti i uz sledeću dokumentaciju:

•    Biografiju/CV (slobodna forma)
•    Kopiju svjedočanstva o završenoj školi (redovno i eventualno dopunsko obrazovanje)
•    Dokaz o prethodnom radnom iskustvu (ukoliko isto postoji – nije uslov)

MOLIMO VAS DA NAS KONTAKTIRATE putem e-maila na aleksandranja@gmail.com  sa naznakom „Prijava za obuku – CREDO projekat“.

ili putem telefona – kontakt osoba Anja Šimunović, broj tel: 065/919-890.

Kontaktirati nas možete i poštom na adresu:
Udruženje INTERFOB Banja Luka (za WMTA Centar)
Put Srpskih branilaca 179a – Zalužani
78000 Banja Luka