Javni poziv za neformalne praktične obuke CNC operatera za drvo

akademija-2JAVNI POZIV
za prijavu 5. generacije polaznika za osposobljavanje CNC operatera za drvo

Ustanova za stručno obrazovanje odraslih – WMTA Banja Luka oglašava Javni poziv za neformalnu obuku 16 polaznika za osposobljavanje CNC operatera za drvo.

Obuka podrazumijava neformalnu stručnu i praktičnu obuku polaznika za CNC operatera u drvetu prema planu i programu Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane osobe 18+ godina da se prijave na obuku pod nazivom : CNC operatera za drvo

Osnovne informacije o obuci:

Trajanje obuke : 140 časova obuke (3 mjeseca)
(57 časova teorijska nastava sa demonstracijom+83 časova praktičnog rada)
Termini obuke: 3 puta sedmično (16/17h-19/20h)
Mjesto održavanja obuke: Banja Luka (prostorije WMTA/SEC)
Način prijave: putem obrasca koji je dostupan na www.wmta-edu.com
Cijena obuke : 2.136 KM po polazniku (*mogućnost plaćanja u ratama)

U cijenu obuke je uračunato sledeće:
• Materijal, oprema i alat potreban za rad
• Radna-zaštitna odjeća polaznika
• Osnovno osiguranje od povreda na radu
• Radni materijali-skripte sa predavanja
• UVJERENJE o završenoj neformalnoj obuci od Ustanove WMTA Banja Luka
• Osvježenje za polaznike tokom obuke
Prijave se vrše putem prijavnog obrasca iz priloga ovog javnog poziva koji ostaje otvoren od dana objavljivanja (petak 13.01.2017 godine) do popune grupe. Prijavni obrazac možete preuzeti sa naše web stranice: www.wmta-edu.com ili lično u prostorijama SECa (adresa:Dr.Mladena Stojanovića 6; 78000 Banja Luka svakim radnim danom)

Nakon evaluacije prijava od strane komisije koju odredi Ustanova WMTA biće objavljeni rezultati na našoj web stranici www.wmta-edu.com i oglasnim tablama WMTA / SEC.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti:
– nezaposlene i zaposlene osobe starije od 18 godina
– da su psihofizički i zdravstveno sposobni za rad (potvrdu o zdravstvenom stanju će naknadno priložiti samo odabrani kandidati)

NAPOMENE:
Obavezno ispunjavanje i slanje popunjenog prijavnog obrasca da bi bili zvanično prijavljeni
Instrukcije za plaćanje će polaznicima biti dostavljene nakon zvanične prijave na zvaničnom obrascu
Plan i program obuke za možete pogledati u prilogu javnog poziva.
WMTA Banja Luka odobrava popust od 10% za kandidate ispred MSP preduzeća
WMTA Banja Luka sklapa Ugovor sa svakim pojedinačnim polaznikom nakon prijave
WMTA Banja Luka zadržava pravo izmjene termina objave rezultata, dužine trajanja javnog poziva i termina obuka.

Više informacija o WMTA kao i o ostalim programima obuka možete pogledati na našoj web stranici: https://wmta-edu.com

S poštovanjem,

Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka

Direktor WMTA Banja Luka:

Zoran Vuković, dipl.inž.maš.