Javni poziv mladima opštine Banja Luka

 

Slika varioc

 

 

 

 

Udruženje šumarstva i prerade drveta INTERFOB Banja Luka u saradnji sa Klubom za traženje posla (Biro za zapošljavanje opštine Banja Luka) i Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC) kroz Projekat zapošljavanja mladih – YEP, poziva sve mlade ljude od 18 do 30 godina sa područja opštine Banja Luka da se prijave za besplatne obuke sledećih zanimanja:

• Zavarivač – 144 časova obuke (12 polaznika)

Javni poziv je takođe otvoren za mlade koji žele da pohađaju obuke-radionice za samozapošljavanje (20 polaznika).

Poziv predstavlja sastavni dio aktivnosti projekta „ Lakše do posla u drvnom i metalskom sektoru u BiH“ koji implementira udruženje INTERFOB Banjaluka u saradnji sa Klubom za traženje posla (Biro za zapošljavanje) opštine Banja Luka i partnerskim preduzećima ELAS metalexpert d.o.o. Banja Luka, Imss trade d.o.o. Banja Luka i Centra za stručno obrazovanje odraslih WMTA Srbac.

Projekt je sufinansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) kroz Projekat zapošljavanja mladih – YEP, preduzeća ELAS metal-expert d.o.o. i INTERFOB udruženja.
Prijave se vrše putem prijavnog obrasca iz priloga ovog javnog poziva koji ostaje otvoren do 19.maja 2014 godine u 12h.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti:
– nezaposleni mladi ljudi (starosti od 18 do 30 godina) koji se prijave u Klub za traženje posla u opštini Banja Luka koji se nalazi u sklopu Biroa za zapošljavanje (prednost imaju postojeći članovi kluba za traženje posla koji aktivno traže posao i na evidenciji su Biroa za zapošljavanje opštine Banja Luka minimalno 6 mjeseci – što nije eliminatorni uslov).

– stanovnici opštine Banja Luka i regije opštine Banja Luka
– da su psihofizički i zdravstveno sposobni za rad (naknadno će se dostavljati ljekarsko uvjerenje za kandidate koji budu odabrani)
-da imaju završenu najmanje osnovnu školu
– za mlade koji žele da se prijave na radionice za samozapošljavanje potrebno je dostaviti kratku biografiju i kratki opis poslovne ideje u slobodnom formatu (ako ista postoji)
– ostali uslovi propisani Zakonom (više informacija u Birou za zapošljavanje).

Takođe ohrabrujemo sve mlade od 30 do 35 godina starosti da se prijave na ovaj poziv jer će isti bizi uzeti u obzir u slučaju nedovoljno prijavljenih kandidata i/ili nedovoljnog broja kandidata koji ispunjavaju uslove i zahtjeve komisije kod odabira polaznika za gore navedena zanimanja.
Svi zainteresovani svoje prijave mogu podnijeti na obrascu iz priloga i uz sledeću dokumentaciju:

• Biografiju
• Kopiju svjedočanstva o završenoj školi (redovni i eventualno dopunsko obrazovanje)
• Dokaz o prethodnom radnom iskustvu (ukoliko isto postoji-nije uslov)

MOLIMO VAS DA NAM POPUNJEN UPITNIK POŠALJETE putem e-maila na aleksandranja@gmail.com sa naznakom ‚‚Prijava za obuku-YEP projekat‚‚ . Kontakt osoba Aleksandra-Anja Šimunović na broj: 065/864-180

Prijavu možete predati i lično u Klub za traženje posla Banja Luka, (Biro za zapošljavanje Banja Luka) na adresi : Save Mrkalja 14 Tel: 051/216-523 – kontakt osoba : Dalibor Žunić (ciso_bl@fbl.zzzrs.net)

Više informacija potražite na web stranici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a implementira njemačka kompanija GOPA mbH: http://yep.ba/lokacije-klubova/

Prijavni obrazac možete preuzeti na:http://energowood.com/index.php?c=2&p=603&lang=1