Izvještaj sa stručne šumarske razmjene između Republike Srpske i Izraela

Razmjena RS - Izrael

 

 

 

 

Stručna šumarska razmjene između Izraela i Republike Srpske, organizovana od strane Interfoba Banjaluka i KKL-a Izrael, a održana krajem 2013. godine u Izraelu uz učešće predstavnika već pomeutih organizacija kao i predstavnika JP “Šume Republike Srpske” konačno je dobila svoj završni izvještaj koji možete pogledati na ovom linku: