Italija i BiH jačaju saradnju u drvnoj industriji

Italija

 

Ambasada R. Italije u Bosni i Hercegovini, ITA – italijanska agencija za promociju u inostranstvu i internacionalizaciju italijanskih firmi, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Centar za specijalističke edukacije “Format”, 06. maja su formalno obilježeli saradnju radnim sastankom predstavnika asocijacija drvne industrije i šumarstva Italije i Bosne i Hercegovine, u Centru “Format”.

Radnom sastanku aktivno su prisustvovali i gosti iz Banja Luke, koordinator  Klastera “Drvo” Banja Luka, Željko Karan, te Koordinator Centra za stručno obrazovanje odraslih WMTA Srbac i direktor preduzeća Interfob consulting Banja Luka,  Zoran Vuković, koji su sigurno doprinjeli ozbiljnosti ovog susreta.

Direktor Odjela za internacionalizaciju Asocijacije “FederlegnoArredo” za zemlje jugoistočne Europe, Roberto Migotto, te predsjednik Asocijacije drvne industrije i šumarstva pri Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine,  Suad Ećo, upriličili su radni sastanak sa ciljem razmjene iskustava, te sa ciljem uspostavljanja suradnje i produbljivanje veza ove dvije susjedne zemlje, naravno kad je u pitanju drvna industrija, a naročito industrija namještaja.

Asocijacija “Federlegno Arredo” broji više od 3.000 članica, pravnih lica, koja djeluju preko ove organizacije sa ciljem razvoja talijanske industrije.  Asocijacija kao takva organizira brojne sajmove, između ostalog i veliki sajam “Salone del Mobile” koji se održava u Milanu, te niz drugih sajmova širom EU ali i ostatka svijeta.  Asocijacija uvijek traži nova tržišta, nove potencijale za suradnju sa talijanskom drvnom industrijom i industrijom namještaja, a svakako da je Bosna i Hercegovina prepoznata kao izniman partner u ovom području.

Migotto je ugodno bio iznenađen sa potencijalima bosanskohercegovačkog tržišta, te je prepoznao nekolicinu područja gdje Italija i BiH mogu značajno doprinjeti razvoju drvne industrije.  Napomenuo je da Bosna i Hercegovina raspolaže sa iznimnim resursima kada je u pitanju osnovna sirovina, dakle drvo, te da se svakako zbog toga otvaraju i mnoga vrata na tržištima EU, kako u izvozu sirovina, tako i u pripremi poluproizvoda koji se mogu koristiti na zahtjevnom tržištu EU.

“Iznimno je važno da se aktiviraju institucije, gradske uprave, kantoni i entiteti, te svakako država u cjelini, da posjećuju sajmove, na kojima se upoznaju sa novim tehnologijama u održivom razvoju, sa novitetima u ekologiji u drvnoj industriji, sa iznimnim uštedama koje je moguće postići korištenjem svih raspoloživih inovacija, a što svakako mogu iskoristiti za unapređenje kvalitete života građana u BiH”,  kaže Migotto.

“Uspostava drvne industrije na čitavom teritoriju BiH, jednostavno mora postati strateška odrednica ove zemlje, jer imamo tradiciju, resurse sirovina, jeftiniju radnu snagu od članica EU, te takve komparativne prednosti jednostavno moramo iskoristiti, i dalje razvijati ovu suficitarnu granu privrede.  Potencijal je tu, ali moramo ga znati iskoristiti.  Moramo urediti zakone, razviti sustave certificiranja kvaliteta proizvoda koje radimo u BiH, a za sve to nam je potrebna podrška brojnih partnera, prvenstveno državnih, entitetski, kantonalnih i ostalih institucija, kako bi ostvarili temelj za ozbiljniju suradnju sa članicama EU.  Jednostavno moramo pronaći način da izvozimo gotove proizvode, a ne samo sirovinu, jer samim tim činom, razvijamo industriju, proizvodnju, i otvaramo radna mjesta”,  istakao je Suad Ećo, predsjednik asocijacije drvne industrije i šumarstva.

Iako je potencirano da se drvna industrija BiH nalazi u teškom položaju, zbog nedostatka educiranih kadrova, koji su pored svih potencijala neophodni samoj industriji za izlazak na značajna Evropska tržišta, Migotto je naročito bio oduševljen inicijativom privrednika u uspostavljanju centara za neformalnu naobrazbu mladih kadrova, a koji će u skoroj budućnosti biti nositelji projekata suradnje Italije i BiH.

Tako se i Centar za specijalističke edukacije “Format” predstavio kao predvodnik u pružanju specifičnih edukacija za deficitarni kadar potreban drvnoj industriji.

Izvor: ekapija.ba,

08. 05. 2014. godine