Ećo Company ulaže u tehnologiju i edukaciju

Ećo kompany ulaže u tehnologiju i edukacijuKompanija Ećo Company d.o.o., koja se bavi proizvodnjom i prodajom dizajniranog namještaja nabavlja nove mašine koje će unaprijediti kvalitet izrade namještaja.  Suad Ećo, direktor ove prestižne bh. kompanije za portal eKapija.ba je kazao kako se radi o veoma kvalitetnim mašinama za završnu obradu drveta kao što su kontaktne brusilice i velike prese.

Mašine su već naručene u Milanu, a finansiranje su osigurali ličnim sredstvima i jednim dijelom putem banke.

“Stalno ulažemo u razvoj i istražujemo.  Firma se razvija i to je dugotrajan proces. Tako da sam siguran da će narednih godina biti puno bolje”, kaže Ećo, naglašavajući kako kompanija ove godine očekuje za 10 posto veći izvoz namještaja, a u planu je uskoro i otvaranje salona namještaja u Tuzli gdje će biti zaposleno pet-šest ljudi.

Ećo Company je jedna od rijetkih kompanija koja ulaže u edukaciju kadrova i koja pomaže obrazovne institucije u BiH, stoga su u saradnji sa “Prilikom Plus” i Švicarskom agencijom za razvoj i suradnju (SDC) pokrenuli Edukativni centar za dizaj Format.

“Opremili smo učionice centra Format i ovih dana u njima će početi obuka oko 60 polaznika”, kaže Ećo, ističući kako je Centar za specijalističke edukacije “Format”, nedavno ugostio grupu od osam učenika, maturanata Srednje tehničke škole u Hadžićima, te njihove roditelje u cilju njihovog daljnjeg obrazovanja kroz programe Centra Format.

Pojašnjava, kako je  učenicima i roditeljima, prezentiran rad Centra, programi za obuke polaznika, te potencijal za njihov osobni rast i razvoj.

Odabranim kandidatima osigurat će se ugovor o stipendiranju na tri mjeseca, koji će poslodavac Ećo Company osigurati. Ovim ugovorom, poslodavac će snositi sve troškove obuke polaznika (prijava na PIO/MIO, osiguranje od zaštite na radu, prijevoz, ali i sve materijale praktične nastave…), koji za svakog polaznika iznose oko 2.500 KM, te će se polaznicima osigurati i novčana naknada za period obuke. Nakon završene obuke, polaznici će biti u obavezi zasnovati radni odnos sa Ećo Company, na minimalan rok od 12 mjeseci, kako bi svojim daljnjim radom opravdali investiciju posladavca u njihovo obrazovanje kroz programe obuke u Centru Format.

“Centar Format će sedmično organizirati četiri sata teoretske nastave (2 x 2 sata) u našem računarskom centru, gdje će iskusni treneri, a ujedno i naši zaposlenici, moći polaznicima prenijeti sva bitna tehnička i druga teoretska znanja, a koja će im koristiti u praktičnom radu i obavljanju njihovih svakodnevnih dužnosti.  Pored teoretske nastave, polaznici će biti u obavezi provesti 4 sata dnevno, 5 dana u sedmici, u fabrici namještaja Ećo Company, gdje će stjecati sva praktična iskustva u radu sa CNC i drugim mašinama uz nadzor iskusnih zaposlenika.  Kroz ovakav način obuke, polaznicima će kroz tromjesečni period biti osigurano 80 posto praktične nastave, tj. radnog iskustva na mašinama, te će upoznati sve poslovne procese jedne fabrike namještaja”, pojašnjava Ećo, naglašavajući kako će u sklopu njihovog daljnjeg obrazovanja, Centar Format kroz računarski centar koji posjeduje (11 računara sa licenciranim Solid Works i Auto Desk programima), omogućiti svim polaznicima nesmetano i svakodnevno korištenje  spomenutih programa za crtanje i modeliranje, a što će im sigurno doprinijeti u njihovom daljnjem osobnom razvoju.

Ističe, kako kompanija jednostavno želi da bude pozitivan primjer i da pomogne obrazovanje u BiH.

“Do sad smo ostvarili iznimnu suradnju sa Arhitektonskim fakultetom u Sarajevu, te brojnim mašinskim tehničkim školama. Cilj nam je da centar Format, kroz umrežavanje privrednika i akademske zajednice, bude izniman primjer centra koji će osigurati najvišu kvalitetu edukacije mladih kadrova u specijalističkim zanimanjima. Centar Format u svom narednom radu, nudit će obuke za CNC operatere, CNC programere, tapetare, lakirere, stolare i arhitekte tehničare, te pored ovih specijalističkih zanimanja, u programu će se također naći i programi obuke za Auto Cad i Solid Works računarske programe, za crtanje i modeliranje”, istaknuo je Ećo.

E. Kokor

Izvor: ekapija.ba,