Dosadašnje aktivnosti te aktivnosti koje slijede, vezano za YEP projekat u opštini Modriča

 

 

 

 

 

YEP logoKonkretne aktivnosti nakon poplava su uslijedile u zadnje dvije sedmice, a vezano za sastanke sa predavačima za obuke za CNC operatera ( sa našim partnerima, TIKT iz Gradiške i Modriče ) i predavača (Jovanke Rožić) za obuke lakirera sa područja Banja Luke kao i ulaznog testa za CNC polaznike koji smo održali u Gradišci.

U subotu 31.05.2014 je organizovan i održan ulazni test za CNC polaznike za metal u preduzeću TIKT Gradiška ( partner našeg projekta YEP ).

U subotu 07.06.2014, u 14 h dogovorena je posjeta naših predavača i partnera za obuke na CNC mašinama u preduzeću FAM – JM d.o.o. i u preduzeću Tesla d.o.o. za obuke lakirera, a kod kojih će se detaljnije razgovarati o smjernicama obuka i detaljima po pojedinim mašinama radi sprovođenja što kvalitetnije obuke za polaznike.

Isto tako u subotu 07.06.2014,  će se održati ulazni informativni test za lakirere u prostorijama Kluba za traženje posla YEP Modriča, sa početkom u 16 h.

Nakon svih usaglašavanja, naredne sedmice počinju konkretne obuke svih polaznika za opštinu Modriča o čemu će polaznici dobiti informaciju početkom naredne sedmice.