Danas je WMTA Banja Luka potpisala sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Udruženjem za međunarodnu razmjenu studenata radi stručne prakse “IAESTE Bosne i Hercegovine”

Danas je WMTA Banja Luka potpisala sporazum o poslovno-tehničkoj saradnj i sa Udruženjem za međunarodnu razmjenu studenata radi stručne prakse “IAESTE Bosne i Hercegovine”.

 

IAESTE BiH je udruženje koje zavnično postoji od 2004. godine, registrovano je kao nevladino i neprofitno udruženje na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine sa Nacionalnim komitetom u Banjaluci. Nacionalni komitet aktivno radi na otvaranju lokalnih komiteta u ostalim univerzitetskim gradovima Bosne i Hercegovine. Do sada su otvoreni Lokalni komiteti u Sarajevu i Mostaru. 

 

Buduća saradnja IAESTE-a BiH i WMTA Banja Luka je planirana na polju edukacije odraslih i pornalazaka stručne prkase.