AUTODESK REVIT KURS ZA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKU FAZU BIM PROJEKTOVANJA

Obuka za Autodesk Revit Architecture namijenjena je profesionalnim arhitektima koji žele da ubrzaju svoj posao i iskoriste benefite trenutno najpopularnijeg arhitektonskog softvera na AEC tržištu. Revit je jako popularan i među studentima koji se pripremaju za profesionalni rad.

Autodesk Revit je softver dizajniran za potrebe BIM (Building Information Modeling) projektovanja. Predstavlja trenutno najpopularnije sveobuhvatno i integrisano softversko rješenje koje je u potpunosti dizajnirano po BIM logici sa akcentom na samoodrživosti projekta. Namijenjen je izradi kako malih i srednjih projekata, tako i velikih projekata gdje su inženjeri i biroi rasprostranjeni na raznim lokacijama po svijetu i komuniciraju Revitovim jedinstvenim kanalima i modulima za timski rad u realnom vremenu.

Program obuke podrazumijeva jedan računar na svakog polaznika (hands-on). Trening se izvodi na modernim grafičkim radnim stanicama sa legalnim softverom. Svi Inovini predavači su sertifikovani Autodesk instruktori. Obuka traje 15 časova po 2 sata.Polaznici će usvojiti potrebno teorijsko i praktično znanja BIM modelovanja i projektovanja.

Sadržaj i koncept obuke

Obuka se izvodi po sistemu učenja komandi i funkcionalnosti Revit-a, kao i logike i pristupa rješavanju problema kroz BIM i njihove direktne primjene na konkretnom projektu. Kroz rad na konkretnim primjerima i projektima polaznik će se upoznati sa sljedećim funkcionalnostim Revita i workflow tehnikama:

 • Osnove BIM-a (Building Information Modeling-a), teorijski i praktično
 • Osnove modelovanja u Revit-u, kreiranje geometrije i tipovi geometrije
 • Zidovi, detaljno proučavanje
 • Komponente i familije u Revit-u
 • Modifikovanje geometrije i nivoi modifikovanja
 • Pogledi i prostor papira
 • Kreiranje i editovanje vizuelnog izgleda geometrije, templejti i sistemi kontrole
 • Dimenzionisanje i rad sa vezama
 • Situacioni prikazi, rad sa eksternim softverima i kreiranje terena, kao i automatsko opisivanje, kreiranje presjeka kroz teren
 • Veza između dizajna i analiziranja konceptualnih i konačnih rješenja
 • Rad sa predmjerima i predračunima, rad sa podacima prikupljenim sa geometrije, tagovanje i tehnike tagovanja
 • Priprema za štampu, štampanje i objavljivanje
 • Rad sa eksternim projektima i tehnike eksternih referenci
 • Osnove proceduralnog i parametarskog modelovanja, teorija
 • Napredno modelovanje i parametarski sistemi modelovanja, praktično
 • Modelovanje konstrukcija
 • Upravljanje Revit projektima
 • Objašnjene sve sistemske postavke Revita
 • Rad sa grupama
 • 2D crtanje u Revit-u i kreiranje detalja
 • Kolaboracija i timski rad na projektima
 • Faze projekata i upravljanje istim u Revitovim projektima
 • Varijante dizajna u projektu i njihova primjena
 • Kreiranje i rad sa sklopovima u Revit-u
 • Vizuelno programiranje upotrebom Dynama, i napredni koncepti proceduralnog modelovanja
 • Vizualizacija i renderovanje u Revitu i 3Ds Maxu
 • Workflow tehnike rada i interoperabilnost sa Autodesk AutoCAD aplikacijom
 • Workflow tehnike rada i interoperabilnost sa Autodesk 3Ds Max aplikacijom
 • Workflow tehnike rada i interoperabilnost sa Rhinocerosom i Grasshopper aplikacijama

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.