ArCADia-RAMA

Analiza konstrukcija i projektovanje i verifikacija planarnih i prostornih šipkastih konstrukcija.

Za informaciju o cijenama, molimo da pošaljete upit na

Alat namjenjen građevinskim inženjerima

Podaci se intuitivno unose u program – geometrija konstrukcije se može definisati samo pomoću miša. Program radi sa aplikacijama tipa CAD i sistemom ArCADia-ARCHITECTURE.
Dostupni su generatori osnovnih funkcija.
ArCADia-RAMA sadrži biblioteku valjanih i hladno oblikovanih profila, armiranih betonskih i drvenih elemenata. Program se može koristiti za jednostavno umetanje planarnih i prostornih trakastih struktura, kako malih sistema koji se sastoje od niza šipki, tako i velikih 3D struktura koje sadrže stotine šipki i čvorova.
Zato je moguće projektovati takve građevinske sisteme kao što su: višestepeni i višeslojni ramovi, planarne i prostorne rešetke, rešetkasti tornjevi, membranske strukture, rešetke na traci itd. Program omogućava rad sa modulima dizajna i verifikacije prema Eurocodes: EuroReinforcedConcrete, EuroFooting, EuroWood, EuroSteel, EuroSteel BUILT-UP.