GIZ učestvuju u projektu Podrška obrazovanju odraslih

giz.

Nastavni planovi i programi širom Evrope i svijeta pišu se na osnovu ishoda i ciljeva učenja prateći evropski i nacionalni kvalifikacijski okvir te države,  te stoga GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit) podržava radnu grupu koja će izraditi ishode i ciljeve učenja za odrasle u osnovnom obrazovanju kako bi na najprimjereniji način bilo moguće zadovoljiti evropske standarde kvaliteta, ali pri tome nastojati okvire prilagoditi i specifičnostima Bosne i Hercegovine.

Podršku radnoj grupi pruža i tim eksperata koje je GIZ projekat “Podrška obrazovanju odraslih” u ovu svrhu okupio, a to su prof. dr. Miomir Despotović i prof. dr. Šefika Alibabić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, katedra za andragogiju, te Winfried Ellwanger, direktor Visoke narodne škole Cham (vhs Cham) iz Njemačke.

Azra Ramić, koordinator radne linije “Naknadno sticanje osnovnog obrazovanja”, je ovom prilikom rekla: “Radna grupa će u naredne dvije godine raditi na sistemskom uređenju, odnosno unaprijeđenju ove obrazovne oblasti kako bi osnovno obrazovanje odraslih bilo funkcionalno i pomoglo pri povećanju zapošljivosti kod ugrožene grupe stanovništva – osoba bez završene osnovne škole. Problemi na koje radna grupa treba ukazati i, po mogućnosti, predložiti moguća rješenja su između ostalog trajanje naknadnog sticanja osnovnog obrazovanja u BiH, modus plaćanja nastavnika/savjetnika koji vrše naknadno sticanje osnovnog obrazovanja, te obuka nastavnika iz oblasti andragogije radi sticanja neophodnih kompetencija za rad sa odraslima.”

“Ishod rada radne grupe će, u konačnici, poslužiti svim zainteresovanim nivoima u BiH da principe i rješenja prilagode svojim specifičnim obrazovnim potrebama, uzimajući u obzir sve regionalne i lokalne posebnosti osnovnog obrazovanja odraslih”, rekla je Ankica Grgić Mišković, stručni savjetnik za praćenje kvaliteta, standarde i normative u obrazovanju iz Pedagoškog zavoda TK. “Ishodi i ciljevi učenja služe istovremeno za osiguranje kvaliteta i normativa u obrazovanju, te su od izuzetnog značaja za sve učesnike radne grupe”, naglasila je Grgić Mišković.

Jučer je u Sarajevu održan sastanak radne grupe okupljene oko radne linije “Naknadno sticanje osnovnog obrazovanja”, jedne od tri radne linije posvećene izazovima jačanja radnog tržišta u BiH kroz obuku kadrova i pronalaženje sistemskih rješenja iz oblasti obrazovanja odraslih u sklopu projekta “Podrška obrazovanju odraslih”. Radna grupa se sastoji od 19 predstavnika iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja iz BiH, te andragoških i pedagoških stručnjaka iz regiona i Njemačke.

Izvor: ekapija.ba