R.Br.

Naziv modula obuke

Cilj obuke

1

Sigurnost i zaštita zdravlja na radu Razvijanje znanja i sposobosti za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu na CNC mašinama

2

Osnove tehničkog crtanja Razvijanja znanja i sposobnosti izrade i korištenja tehničkih crteža u poslovima implementacije CNC procesa

3

Osnove tehnološkog procesa u preradi drveta Razvijanje osnovna znanja i sposobnosti u poslovima finalne prerade drvnih materijala na CNC mašinama

4

Implementacija CNC procesa Razvijanje znanja i sposobnosti u poslovima implementacije CNC procesa odnosno samostalnog rada na CNC mašinama.

5

Održavanje CNC opreme Razvijanje znanja i sposobnosti u poslovima održavanja CNC opreme

6

Rješavanje problema u procesu Razvijanje znanja i sposobnosti u lociranju i pravovremenom rješavanu problema na CNC mašini

LINK za OBUKU CNC Operater za DRVO

Prijavni obrazac

 

O terminima izvođenja obuka:

Termini i broj časova obuke u toku jednog dana, kao i broj dana obuke u toku sedmice, prilagođavaju se mogućnostima i potrebama polaznika.

Ukoliko ste zainteresovani za našu ponudu, molimo da nam se obratite za više informacija na naše kontakte: info@wmta-edu.com / mob: 066/820-751

Kontakt informacije

Program nastave

Vrijeme nastave

Lokacija