O radu centra

WMTA Banja Luka – Ustanova za stručno obrazovanje odraslih je ustanova za neformalno praktično obrazovanje odraslih u drvnom i metalskom sektoru na području šire regije opštine Banja Luka, kao i ostalih opština iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Naš rad se fokusira na praktičnu i verifikovanu obuku postojećih, nezaposlenih i budućih radnika u drvnom i metalskom sektoru.

Svi programi su razvijeni i prilagođeni potrebama i zahtjevima za deficitarnim kadrom u drvnom i metalskom sektoru na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Obuku izvode renomirani predavači sa višegodišnjim iskustvom u proizvodnji i praktičnom obučavanju polaznika.

Časovi se održavaju u WMTA Banja Luka – Ustanovi za stručno obrazovanje odraslih i preduzećima iz navedenih oblasti.

Uz podršku projekta “Prilika Plus” (koji provodi RARS – Republička razvojna agencija Republike Srpske, a koji je sufinansiran od strane Švicarske razvojne agencije SDC) izrađeni su moduli za obuku kadrova prema DACUM metodologiji.

Misija i vizija Centra

•          Naša misija je stručno osposobljavanje radnika i učenika, kroz sticanje praktičnih znanja i vještina, za potrebe tržišta rada u drvnoj i metalnoj industriji.

•          Naša vizija je postati vodeći obrazovni centar u regiji za prenošenje praktičnih znanja i vještina u drvnoj i metalnoj industriji.

Identitet brenda:

•          Mi prenosimo znanja i iskustvo.

•          Poznati smo i provjereni stručnjaci iz svojih oblasti djelovanja.

•          Dostupni smo, jednostavni, dobronamjerni, racionalni, gostoprimljivi.

•          Imamo stvaralačke vještine, cijenimo racionalne odluke, vjerni smo i povjerljivi.

Pozicija koju ustanova želi ostvariti:

Vrijednosti ustanove WMTA Banja Luka počivaju na pristupačnosti, dostupnosi, iskrenosti, podržavanju i pomaganju da se riješe problemi kroz povjerljiv odnos sa malim firmama što sasvim odgovara poziciji Povjerenja kada je brend pozicioniranje u pitanju. Njegujući nabrojane vrijednosti ustanova WMTA Banja Luka će se lakše približiti ciljanim grupama i biti prepoznata kao takva.

Ciljne grupe:

•          POSLODAVCI  koji imaju problem i ne mogu odgovoriti potrebama tržišta, žele da se max iskoriste njihovi interni kapaciteti

•          MLADI koji tek završavaju školu i potrebna su im praktična znanja.

•          LJUDI SA INVALIDITETOM kojima je potrebna šansa da se integrišu u radno društvo.

•          NEZAPOSLENI koji žele praktična i dodatna znanja i vještine kako bi bili konkurentni na tržištu.

•          NAPREDNI POSLODAVCI koji žele da njihovi zaposleni prate najnovije trendove na tržištu.

•          POSLODAVCI SA PROBLEMIMA koji imaju problem i ne mogu odgovoriti potrebama tržišta, žele da se max iskoriste njihovi interni kapaciteti

•          DRUGE SOCIJALNE KATEGORIJE

WMTA-Ukratko o nama

Početak aktivnosti i rada današnje Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA  Banja Luka (u daljem tekstu WMTA) datira još prije 14-ak godina (od 2005 godine) kada je Udruženje šumarstva i prerade drveta INTERFOB Banja Luka (sestrinska organizacija) kroz svoje aktivnosti unapređenja obrazovanja odraslih u drvnoj, a kasnije i metalskoj industriji kao i stručne prakse za studente i učenike započelo prve ‚‚pionirske‚‚ korake o ovoj oblasti u BiH.

Prve obuke 2005/2006 godine i dalje su bile namjenske ‚‚in house‚‚ obuke za potrebe drvopreradjivačkog sektora, a kasnije metalskog i drugih povezanih sektora  iz sestrinske organizacije INTERFOB Banja Luka što će kasnije 2011/2012 godine prerasti u Trening centar WMTA (Wood Metal Technical Academy).

WMTA je nastala 2012 godine kao Trening Centar za obrazovanje odraslih WMTA Srbac koji je osnovalo Udruženje šumarstva i prerade drveta INTERFOB Banja Luka u saradnji sa deset preduzeća kao i stručnih pojedinaca iz drvopreradjivačkog i metalskog sektora regije Banja Luka, Laktaši, Srbac, Prnjavor i Teslić.

Ovu inicijativu je podržao Projekat Prilika Plus (I Faza PP) koji je implementiran od strane Republičke razvojna Agencija Republika Srpske RARS, a sufinansiran od strane Švajcarska Razvojne agencija SDC i preduzeća INTERFOB Consulting Banja Luka i INTERFOB Udruženja banja Luka.

U ovoj fazi projekta, svoj doprinos za WMTA su dale i lokalna zajednica Opštine Srbac/Razvojna agencija opštine Srbac, Srednja Škola Srbac, preduzeća i pojedinci  (Jovanka Rožić-Mid komerc Banja Luka, Produktcoop Laktaši, Drvomehanika Banja Luka, Stolarija Nešo Milinković Banja Luka, Tandem GD Srbac, Elas metalexpert Banja Luka, Drvoservis Srbac,  TIKT Manufaktura Gradiška/ Krešimir Bodrožić, FAM JM Josipović Miroslav Modriča, Interlignum Teslić/Banja Luka, Scontoprom/Urban Namještaj Prijedor/Banja Luka, Corpus HR, East Code Banja Luka, članice Klastera ‚‚DRVO‚‚ Banja Luka, Razvojna agencija CIDEA Banja Luka) i ostali stručni saradnici i partneri sa kojima i danas radimo.

WMTA je od 2012 godine, kroz PP projekat i svoje aktivnosti, unapredio sopstvenu ideju koja se ogleda u WMTA Konceptu sistemskog i samoodrživog umrežavanja svih zainteresovanih strana u lokalnim zajednicama – u daljem tekstu WMTA koncept koji umrežava sledeće zainteresovane strane i to:

preduzeća, škole, fakulteti, predstavnici lokalnih zajednica/Opština-Razvojna agencija/, Zavoda za zapošljavanje, NVO sektori, mladi, nezaposlene osobe , socijalne kategorije, stručnjake iz oblasti drvo, metal i povezanih sektora kao i ostale organizacije kojih se tiču pitanja ovog koncepta, a sa mogućnošću ponavljanja-multiplikacije na sve ostale lokalne zajednice u BiH i regiji.

WMTA koncept je model koji je kroz projekat ‚‚Prilika plus‚‚ uspostavljen i implementiran kao PP model (Prilika Plus Model) koji je narednih godina do sada prihvaćen kao primjer dobre prakse odnosno kao primjere funkcionalnih modela iz prakse obrazovanje odraslih u BiH koji su koristili i drugi projekti podr različitim nazivima i uz manje ili veće dopune našeg koncepta.

WMTA je tokom početne faze svoga rada započela aktivnosti i saradnju sa preduzećima i lokalnim partnerima u više opština (Banja Luka, Srbac, Teslić, Prnjavor,Lataši, Novi Grad, Modriča, Prijedor, Gradiška) u kojima je sprovedeno preko 300 obuka odraslih od čega je više od 65% obučenih zaposleno i/ili je unapredilo svoje znanje na postojećem poslu. U Sarajevu i Mostaru kao i drugim opštinama u BiH aktivno smo radili, u ovoj fazi projekta,  i sa drugim osnovanim Trening Centrima ( FORMAT Sarajevo/ INTERA Mostar i sl.).

WMTA je osim sa PP, paralelno saradjivao i na GiZ, YEP, EU, CREDO, USAID, SIDA i ostalim  projektima obrazovanje odraslih i edukovanja stručnih kadrova i polaznika u Republici Srpskoj i BiH.

 

WMTA je 2015 godine preregistrovan u Ustanovu za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka prema Zakon o obrazovanju odraslih Republike Srpske radi mogućnosti unapredjenja svoga rada te bolje saradnje sa Zavodima za obrazovanje odraslih i ostalim nadležnim Institucijama, Ministarstvima  i organizacijama iz Republike Srpske i BiH.

WMTA je osnivač i pokretač Ustanove za stručno obrazovanje odraslih koja je pokrenuta u sklopu Škole ‚‚Nikola Tesla‚‚ Teslić još od

 

Nakon odličnih rezultata i praktičnih primjera iz prakse, WMTA je drugi put (II Faza PP projekta-2017/2018) podržana od strane Prilika Plus Projekta sa definisanim aktivnosti koje su imale za cilj da u saradnji sa partnerima FORMAT centar Sarajevo i AABH Sarajevo multipliciraju dobre praktične primjere PP Modela na devet lokacija u BiH te da umreže preko 30 preduzeća i unaprede stručnu praksu u srednjim strukovnim školama i fakultetima radi veće dostupnosti PP Modela u ostalim gradovima BiH.

Osim aktivnosti koje podrazumijevaju PP Model, WMTA je u saradnji sa ostalim partnerima značajno unapredio i sistematizovao kvalitet obrazovanje odraslih kroz izradu nastavnih planova i programa prema DACUM metodologiji ( izradjeno i unapredjeno devet stručnih programa od čega su četiri priznati od strane ZZOORS – tapetar, lakirer, stolar, CNC operater za drvo) te unapređenje stručnih trenera i predavača iz partnerskih preduzeća, trening centara, škola, fakulteta i stručnih pojedinaca (76 stručnjaka iz BiH).

Trenutno WMTA aktivno djeluje u široj Banjalučkoj regiji , Opštini Laktaši i Teslić te su uspostavljene/obnovljene aktivnosti i saradnja sa opštinama Modriča, Derventa i Odžak.

WMTA trenutno nudi mogućnosti osposobljavanja i obrazovanje odraslih u preko 20 formalnih i neformalnih programa obuka u drvnom i metalskom sektoru kao i drugim sektorima prema zahtjevima preduzeća i/ili drugih zainteresovanih strana.